NOC LITERATÚRY 2021 v Tisovci


//NOC LITERATÚRY 2021 v Tisovci

Rok sa stretol s rokom a MO MS v Tisovci v spolupráci s MsK A. H. Škultétyho opäť spoločne zorganizovali v Tisovci Noc literatúry. V tichu večera sme s mnohými nadšencami literatúry a regionálnej histórie zažili ďalšie netradičné spoznávanie významných osobností nášho mesta, ich literárnych diel, spoznávali sme vzácne momenty regionálnej histórie. Tohtoročná Noc literatúry (10.7.2021) mala priblížiť verejnosti najmä tvorbu a pôsobenie žien – autoriek. Vybrali sme šesť zaujímavých miest v meste, šesť zaujímavých tisovských autoriek a ich diela.

Prvé zastavenie sme realizovali v Záhrade Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Tisovci. Krásne upravené prostredie záhrady, množstvo kvetov, lavičky a hojdačky lákajú k posedeniu v tieni ovocných stromov. A práve tu sme začali naše literárne putovanie. Mirka Kojnoková (vedúca MsK A. H. Škultétyho v Tisovci) predstavila život a dielo Libuše Mináčovej, ktorá v Tisovci prežívala u svojej starej mamy svoje prázdninové chvíle a neskôr študovala na miestnom gymnáziu. Práve 10.7.2021 sme si pripomenuli aj 15. výročie jej úmrtia. Z knihy Kamienky z Rimavy si všetci prítomní vypočuli ukážky, v ktorých spisovateľka spomína na tisovskú Hradovú, tisovský bazén či studničku v Losinci.

Druhé zastavenie sa konalo v Cukrárni Brysyrt, kde sme si pripomenuli Slávu Manicovú. Sláva Manicová, rodáčka z nášho mesta, vydala len jednu básnickú zbierku – Ranená očami. A hoci bola kritikmi dobre prijatá, literárne sa odmlčala. Keď v roku 1977 s manželom Jánom Roznerom emigrovala do Mníchova, bolo jej meno vymazané aj z Encyklopédie slovenských spisovateľov. Ukážky jej tvorby predniesla Radka Murárová (Hodoňová).

Počas tretieho zastavenia sme navštívili Základnú školu Dr. V. Clementisa, aby sme si pripomenuli Zuzanu Lojkovú. Zuzana Lojková, rod. Zajacová tiež nie je mnohým Tisovčanom známa. Skôr si spomenú na jej manžela – Gustáva Lojka Hostivíta Tisovského. Svojou literárnou tvorbou pre deti sa snažila vštepovať mládeži vtedajšie mravné názory. Jej tvorbu predstavili učiteľky základnej školy – Mariana Resutíková, Beata Gandžalová a Erika Hanusková. Vybrali si zaujímavé ukážky z jej poviedkovej i básnickej tvorby.

V mimoriadnej atmosfére sa nieslo štvrté zastavenie. Privítal nás evanjelický kostol. V prítmí pokročilého večera a v príjemnom chládku majestátneho chrámu sa prítomní započúvali do neľahkých životných osudov evanjelickej farárky a poetky Zlatice Oravcovej, ktorá v Tisovci prežila svoje detské roky. Už od detstva inklinovala k poézii. Jej tvorbu nám predstavila Michaela Púpalová, tisovská kaplánka.

Počas piateho zastavenia sme navštívili Obradnú sieň MsÚ v Tisovci. Súčasná obradná sieň bola postavená ako divadelná sála. Tisovskí divadelníci v nej hrali svoje divadelné predstavenia. Dokonca hru Terézie Vansovej Svedomie hrali ešte z jej rukopisu. A práve so životnými peripetiami Terézie Vansovej nás vďaka dielu Ján Vansa oboznámila Monika Koncošová – predsedníčka MO Matice slovenskej v Tisovci.

Naše putovanie sme ukončili v Galérii MsKS v Tisovci, kde sme predstavili Vieru Bukvovú, rod. Daxnerovú. Jej starým otcom bol Štefan Marko Daxner. Časť svojho života prežila v USA a po príchode na Slovensko svoje znalosti anglického jazyka využila pri prekladaní anglickej a americkej literatúry. Preložila diela S. Buckovej, J. Steinbecka, Ch. Dickensa, A. J. Cronina a iných. A tu sme si vypočuli práve úryvky z jej prekladu diela H. G. Carlislovej Som jeho žena.

Opäť sme mali možnosť spoznať mnohé známe i neznáme osudy regionálnych osobností, ktoré sú spojené s mestom Tisovec. Opäť sme mali možnosť spoznať miesta, kde sa bežne nedostaneme. Opäť sme mohli prežiť príjemný letný večer v komornej atmosfére, s ľuďmi, ktorí majú radi literatúru.

PaedDr. Monika Koncošová

Predsedníčka MO MS v Tisovci

2021-07-27T14:15:12+00:0027 júla 2021 |Banskobystrický kraj|
X