Noc Štúrova 2020


//Noc Štúrova 2020

Dňa 12. 1. 2020 si Miestny odbor Matice slovenskej (ďalej MO MS) a Odbor Mladej Matice (ďalej OMM) vo Zvolene pripomenuli 164. výročie úmrtia jazykovedca, spisovateľa, politika, kodifikátora Ľudovíta Velislava Štúra, ktorý zastupoval mesto na uhorskom sneme v rokoch 1847 – 1848. Podujatie sa začalo presne o 16. h, akciu otvoril tajomník MO MS Filip Púpala a nasledoval príhovor člena OMM Daniela Klimenta, ktorý zdôraznil úlohu Ľ. Štúra v našich dejinách, osobitne prejavom na uhorskom sneme, a vyzval prítomných, aby nezabúdali na svoju vlasť a vždy hájili národné hodnoty v týchto ťažkých časoch pre vlastencov. Na spomienkovej akcii sa zúčastnilo len pár ľudí, čo je vzhľadom na význam takejto osobnosti nášho národa, akou bol Štúr, veľmi málo. Podujatie sa zakončilo kladením venca a zaspievaním hymnickej piesne „Kto za Pravdu horí“.

Zvolen 12. 1. 2020

Mgr. Daniel Kliment, člen OMM Zvolen

2020-02-07T09:53:58+00:0022 januára 2020 |Banskobystrický kraj|
X