Nová knižná publikácia o matičnom divadle v Liptove


//Nová knižná publikácia o matičnom divadle v Liptove

(9 rokov- 125 titulov- 405 predstavení a 69 hercov)

Pre každého divadelníka je asi najhoršie čo sa mu môže stať, že nehrá, že nevystúpi na javisko, že sa neprihovorí svojmu divákovi. Súčasná pandemická situácia nedovoľuje mnohým divadelným súborom, aby nacvičovali nové hry, aby dýchali javiskový prach.

Matiční divadelníci v Liptovom Mikuláši však nezaháľali a rozhodli sa zmapovať svoju činnosť v rokoch 2011-2020. Autormi publikácie sú Peter Vrlík a Ján Richter. Pôvodne mala publikácia vyjsť pri príležitosti 15. výročia od chvíle kedy uviedli svoje prvé scénické pásmo. Toto výročie uplynulo v roku 2019, nakoniec sa autori rozhodli zmapovať aj rok 2020, lebo aj v tomto roku síce v obmedzenom čase stihli uviesť zopár zaujímavých titulov. Vôbec prvým programom pripraveným mikulášskymi matičiarmi bolo v roku 2004 pásmo s názvom Pocta Liptovu. Prvých sedem rokov zachytáva brožúra, ktorá mapuje divadelnú činnosť v rokoch 2004 až 2011 a vyšla práve v roku 2011. Táto nová knižná publikácia mapuje nasledujúcich deväť rokov teda roky 2011 až 2020. Vzniklo tak zaujímavé pokračovanie ktoré približuje činnosť Matičnej divadelnej ochotníckej scény (MADOS) v Liptovskom Mikuláši.

Tento divadelný súbor si už za roky svojej činnosti získal meno nie len vo svojom okolí, ale dá sa povedať aj vo viacerých mestách a obciach na Slovensku. Aktuálna knižná publikácia na 115 stranách chronologicky približuje čitateľom všetky uvedené tituly, venuje sa štatistikám a je doplnená aj o zaujímavé fotografie z predstavení či obsahuje medailóny o účinkujúcich. Ak by sme chceli v stručnosti priblížiť divadelnú činnosť tohto súboru musíme ju rozdeliť do troch základných kategórii. Prvá kategória je kategória divadelných inscenácií a dramatických hier. Doménou mikulášskych matičných divadelníkov sú však krátke asi 40 minútové dramatické pásma, ktoré približujú  osudy historických postáv, alebo historické udalosti. Tretiu kategóriu tvoria estrádne pásma a poetické večery. Estráda je často považovaná a možno aj neprávom za podradnejší  žáner v dramatickom umení. Pritom od účinkujúcich sa vyžadujú zvýšené nároky. Spevák musí vedieť nielen spievať, ale často na seba berie aj úlohu herca ktorý musí zahrať postavy v rôznych scénkach. Umelecký prednes je v súčasnosti posúvaný na okraj a ak v minulosti boli poetické večery často navštevované v súčasnosti je tomu práve naopak a do popredia sa dostáva internet, komerčné seriály, akčné filmy. Mikulášski divadelníci však tento žáner dramatického umenia nezanedbávajú aspoň raz – dvakrát do roka uvedú pásmo poézie venované nejakému konkrétnemu umelcovi.

Za obdobie rokov 2011-2020 sa vystriedalo v tomto ochotníckom súbore 69 hercov. V tomto období bolo odohratých 125 titulov čo predstavuje 405 predstavení. Divadelníci sa predstavili v 64 mestách a obciach na celom Slovensku.  V závere publikácie autori citujú slová veľkého českého herca Jána Pivca: „Ako sa hrá divadlo? Raz pomaly, raz rýchlo, niekedy hlasno, niekedy potichu. Len musíme vedieť kedy a ako.“ Matičný súbor z Liptovského Mikuláša sa snaží tieto slová napĺňať a presviedčajú o tom svojich divákov už 15 rokov.

Publikácia o matičnom divadle poukazuje aj na inú stránku veci. Divadelníci šíria hovorené slovo, nie len vo svojom okolí, zúčastňujú sa mnohých akcií, ale zostávajú akosi nepoznaní, nik o ich práci skoro nevie, matičné aktivity sú zo strany oficiálnych miest ignorované, spochybňované. Táto publikácia, je však dôkazom, že matičiari sú pevnou súčasťou slovenskej kultúry, podieľajú sa na jej raste, na jej propagácii a robia to naozaj s plným nasadením a v mnohých prípadoch aj nezištne. Na to sa často zabúda.

MAREK NEMEC

riaditeľ DMS Liptovský Mikuláš

      

 

2021-04-19T11:37:59+00:0019 apríla 2021 |Žilinský kraj|
X