Novoročná Vatra vo Vyšnej Kamenici


//Novoročná Vatra vo Vyšnej Kamenici

Polnočný čas na prelome rokov 2022/2023 patril vo Vyšnej Kamenici pripomienke na 30. výročie vzniku Slovenskej republiky. Túto najvýznamnejšiu udalosť, ktorá je zlatými písmenami zapísaná do našich národných dejín si pripomenula Obec Vyšná Kamenica s Miestnym odborom Matice slovenskej Vyšná Kamenica. Zároveň sa toto nočné podujatie nieslo v duchu očakávania príchodu  Nového roka a nádeje, že ďalší rok bude minimálne tak dobrý ako rok predtým, alebo ešte lepší.

Slávnostná novoročná vatra vzbĺkla na Námestí pred Obecným úradom, aby ožiarila cestu tým, ktorí sa rozhodli privítať Nový rok spoločne s ďalšími obyvateľmi obce.

Keď nastala polnoc slávnostný prípitok predniesol zástupca starostu Ľubomír Čulko a samozrejme všetci si boli vedomí magického momentu 30. výročia vzniku našej Slovenskej republiky.

To, že 1. januára 1993 vznikla samostatná  Slovenská republika nebola náhoda, ale predchádzala tomu dlhá a strastiplná cesta nášho malého národa v strede Európy. Vznik SR je dovŕšením činnosti našich národovcov. My všetci sme pokračovateľmi ich tvrdej práce v prospech slovenského národa. O pozdvihnutie a emancipáciu slovenského národa sa v začiatkoch národnoobrodeneckého boja zaň zaslúžili bernolákovci, svojimi názormi prispela generácia Všeslávie, následne generácia štúrovcov. Ďalší krok k vzniku republiky urobili osobnosti na piedestále dejín M. R. Štefánik a Andrej Hlinka a ich nasledovníci. Naša štátnosť je dôsledok ich boja a ich vzájomnej jednoty a spolupráce pre národ.

Musíme si vážiť našu štátnosť, sú národy, ktoré doteraz bojujú o svoj kúsok zeme, ktorý by mohli nazývať štátom, no v medzinárodnej situácii im to nie je je dopriate. Zároveň je dôležité, aby štátne útvary zachovávali základné ideové zásady, na ktorých sa kreovali.

Novoročné podujatie sa ukončilo družnými rozhovormi a vzájomnými prianiami všetkého dobrého do roka 2023, ktorý je Rokom Matice slovenskej, pretože si pripomíname 160. výročie jej založenia.

Mgr. Martina Matečková, Dom Matice slovenskej v Košiciach

foto: MUDr. Anna Čulková Habľáková

 

2023-01-13T14:53:29+00:0013 januára 2023 |Košický kraj|
X