Obce Ivanka pri Nitre a Slovany si spoločne pripomenuli MatejaTučka


//Obce Ivanka pri Nitre a Slovany si spoločne pripomenuli MatejaTučka

V roku 2003 vyšiel v Slovenských národných novinách článok, ktorým autor Vladimír Černák vyzýval kompetentné inštitúcie, aby venovali pozornosť zabudnutému hrobu kňaza a národného buditeľa Mateja Tučka. Autor doslova uviedol: „Zapísal sa do pamäti národa, už niekoľko desaťročí uniká pozornosti inštitúciám, ktoré by sa mohli pričiniť o obnovenie zabudnutého hrobu a umiestnenie pamätnej tabule. Matej Tučko si to zaslúži ako kňaz a národný buditeľ, ktorý sa usiloval povzniesť kultúru a vzdelanosť nielen obyvateľov svojej farnosti, ale aj slovenského ľudu v širokom okolí.“ Reakcia práve Matice slovenskej bola rýchla a jasná. Ešte v tom istom roku, pri príležitosti 140. výročia vzniku MS, dali členovia matičného odboru Ivanka pri Nitre obnoviť hrob a zhotoviť pamätnú tabuľu s epitafom. Matej Tučko pôsobil v tunajšej farnosti v rokoch 1836 – 1845, jeho hrob bol však objavený až v roku 1980. Mnohí, ktorí dnes denne okolo neho prechádzajú, si možno ani neuvedomujú, že práve tu odpočíva osobnosť, ktorá bola blízkym priateľom Ľudovíta Štúra. Práve M. Tučko pomohol Štúrovi podporiť jeho žiadosť vydávať Slovenské národné noviny s prílohou Orol Tatranský v časoch maďarizácie v roku 1845. V Nitre a okolí zbieral Tučko podpisy na petíciu podporujúcu noviny, ktoré v Matici slovenskej vychádzajú nepretržite až dodnes. Petíciu Tučko doplnil požiadavkou o ich vydávanie v slovenskom jazyku.

Ivanski matičiari obnovili pamätnú tabuľu pri príležitosti minuloročného 220. výročia narodenia Mateja Tučka, rímsko-katolíckeho kňaza, dekana, národného buditeľa, bernolákovca, priateľa štúrovcov, spoluzakladateľa spolku Tatrín. Od roku 2003 si však jeho osobnosť pravidelne pripomínajú a starajú sa aj o hrobové miesto. Podujatie Spomienka na Mateja Tučka začínalo slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Spomienka pokračovala na druhý deň odhalením pamätnej tabule za prítomnosti hostí – zástupcu starostky obce Ivanka pri Nitre Stanislava Kureka a starostu obce Slovany Mareka Straku, rodiska M. Tučka. Obnovenú tabuľu slávnostne posvätil miestny pán farár Pavol Linet za doprovodu Speváckej skupiny Ivančanka.

Buďme hrdí a vďační za to, že sme tieto národné a kresťanské hodnoty dostali, nech aj v dnešnom svete žijeme hodnoty, ktoré žili Matej Tučka a spolupatrónka Európy sv. Terézia Benedikta.“, povedal vo svojej kázni biskup V. Judák. O pozitívnom vnímaní činnosti Miestneho odboru MS v Ivanke pri Nitre svedčí aj jeho prijatie pozvania a slúženie svätej omše podľa liturgického kalendára za sv. Teréziu Benediktu, ale aj Mateja Tučka. Matičiarov, ostatných obyvateľov a veriacich pán biskup vyzval, aby nielen spomínali, ale sa aj priamo učili od týchto vzácnych osobností.

Poďakovanie pri realizácii podujatia patrí obci Slovany, či už za podporu jej starostom Marekom Strakom alebo za zber archívnych podkladov Michalom Strakom.

Spomienka na Mateja Tučka sa realizovala s finančnou podporou Matice slovenskej, Domu Matice slovenskej v Nitre, sponzorstva Antona Zlenaya a Jozefa Haringu.

Veronika Bilicová,
Dom MS v Nitre

Poďakovanie za členov MO MS Ivanka pri Nitre, predsedníčka Margita Račková

Poďakovanie za členov MO MS Ivanka pri Nitre, predsedníčka Margita Račková

Spomienka na Mateja Tučka, odhalenie obnovenej pamätnej tabule

Spomienka na Mateja Tučka, odhalenie obnovenej pamätnej tabule

Spomienka na Mateja Tučka, odhalenie obnovenej pamätnej tabule

Spomienka na Mateja Tučka, odhalenie obnovenej pamätnej tabule

Spomienka na Mateja Tučka, slávnostná sv. omša

Spomienka na Mateja Tučka, slávnostná sv. omša

 

 

2019-09-05T13:21:14+00:005 septembra 2019 |Nitriansky kraj|
X