Obdivuhodný básnik Ján Smrek a jeho rodisko Melčice-Lieskové


//Obdivuhodný básnik Ján Smrek a jeho rodisko Melčice-Lieskové

Vedeli ste, že v rodisku Jána Smreka v Melčiciach-Lieskovom sa tento rok konal už 3. ročník recitečnej súťaže SMREKovo? Obec Melčice-Lieskové v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom pripravili nádherné dvojdňové podujatie (1.12.2022 a 8.12.2022) pri príležitosti 40. výročia úmrtia významného básnika Jána Smreka. Prvý deň (1.12.) starostka obce Mgr. Katarína Remencová otvorila podujatie slovami: „Právom sme hrdí, na nášho slávneho rodáka. Narodil sa 16. 12. 1898 tu neďaleko v Zemianskom Lieskovom. Svojimi umeleckými kvalitami a myšlienkovým bohatstvom sa zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenskej literárnej tvorby v 20. storočí. Jeho básnická tvorba, vyznačujúca sa jednoduchosťou a melodičnosťou, si našla a dosiaľ nachádza široký okruh obdivovateľov doma i v zahraničí. Vo svojich básňach vyjadruje lásku k človeku a životný optimizmus.   Jeho tvorba sa vyznačuje oslavou mladosti, života a lásky k žene, stala sa synonymom generačného optimizmu a vitalizmu. Poézia mala podľa Smreka vyvolávať najmä pocity krásna a harmónie. Báseň mala byť citová a muzikálna. A čo je úžasné, že nezabudol ani na deti. Veršíky v Maľovanej abecede či Machuliach dodnes oslovujú tých najmenších. Ale nebol by jeho život úplný, bez ženy, ktorá sa mu stala celoživotnou múzou. O Smrekovi je známe, že mal rád ženy, no Blanka, o ktorej hovorím, mu bola nielen manželkou, ale i seberovnou partnerkou po celý život.  O pár dní si pripomenieme 40. výročie úmrtia tohto skvelého básnika, a v tomto roku sme si pripomenuli aj 20. výročie úmrtia jeho milovanej manželky Blanky. A pre mňa je cťou otvoriť túto výstavu pri príležitosti 40. výročia jeho úmrtia a zároveň nadviazať na jeho celoživotné dielo recitačnou súťažou Smrekovo, ktorú v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom prichýlime o pár dní v týchto priestoroch.“

Starostka nás zároveň pozvala pozrieť si výstavu Cválajúce dni Jána Smreka, ktorú obci zapožičala Slovenská národná knižnica z Martina. Na niekoľkých paneloch pútavo a zaujímavo je zachytený celý prierez jeho životom, za čo SNK patrí veľká vďaka. Výstava Cválajúce dni Jána Smreka bola pre verejnosť sprístupnená až do 16. decembra 2022. Na jej otvorení bola prítomná aj spisovateľka Monika Kapráliková, ktorá do Smrekovho rodiska pricestovala až z ďalekého Madridu, ako nás informovala pani starostka Remencová. Pre žiakov miestnej školy a  návštevníkov si spisovateľka pripravila pútavú prednášku o živote Jána Smreka. Predstavila nám svoju knihu Za hranice provincie – Ján Smrek a jeho e/Elán (2. vydanie 2021, prvé 2017), ktorú sme si mohli zakúpiť aj s podpisom autorky. Po prednáške nasledovala diskusia, počas ktorej nám prezradila, že sa s témou Smreka ešte nelúči a že sa onedlho môžeme tešiť na ďalšiu knihu s názvom Komorne o Komornej knižnici Jána Smreka. A čo nám prezradila o živote autorky pracovníčka TNOS Kristína Jurzová? „Pomedzie je v živote Moniky Kaprálikovej vyjadrené profesným balansovaním medzi teóriou a praxou. Po vyštudovaní histórie a kulturológie na FiF UK v Bratislave pôsobila osem rokov na katedre kulturológie ako asistentka, neskôr ako vedecká pracovníčka. Popri tom však aktívne participovala na organizácii viacerých kultúrnych projektov (Medzinárodný festival Divadelná Nitra, IFF Bratislava, Bratislava v pohybe a ďalších) a spolupracovala na prezentácii nosných výstav Slovenského národného múzea. V roku 2010 nasledovala pracovnú kariéru svojho muža do Španielska. Ani tisícky kilometrov vzdialená sa však neprestala venovať výskumu. Hoci návštevy slovenských a českých archívov, zháňanie zdrojov a písanie boli časovo i logisticky náročnejšie, písala a publikovala naďalej.“

Po prednáške sme navštívili Pamätnú izbu Jána Smreka, ktorou nás sprevádzala pani lektorka Oľga Kusendová, dlhoročná kultúrna pracovníčka obce Melčice-Lieskové. Pracovníčka TNOS Kristína Jurzová, nám prezradila, že „výstava je doplnená o predmety zo súkromnej zbierky pani Oľgy Kusendovej, ktorá nás sprevádzala novou expozíciou a predstavila nám miesto, ktoré dýcha spomienkami na veľkého človeka a jeho rodinu, miesto plné slov, veršov,múdrosti a histórie – Pamätnú izbu Jána Smreka..“

Zároveň nás pozvala na 3. ročník regionálnej recitačnej súťaže, z tvorby Jána Smreka SMREKovo. Pre niektorých nám bola táto recitačná súťaž novinkou, zrejme treba o nej viac hovoriť. Ako povedala Katarína Jurzová: „recitačná súťaž SMREKovo bola zároveň aj spomienkovým stretnutím, pretože podujatie sa uskutočnilo dňa 8. decembra 2022, čiže presne v deň 40. výročia úmrtia tohto básnického velikána. Dnešné podujatie však nie je obyčajné, ale jubilejné, spomienkové. Je venované Jánovi Smrekovi, jednému z najväčších slovenských básnikov, ktorý nás opustil dňa 8. decembra 1982. Ján Čietek, známejší pod umeleckým pseudonymom Ján Smrek, sa narodil 16. decembra 1898 práve v tejto obci, v tých časoch v Zemianskom Lieskovom. Svetlo sveta uzrel za neľahkých okolností, pretože vyrastal vo veľmi chudobnej rodine. No napriek tomu na život nikdy nezanevrel. Vo všetkom videl len to krásne, miloval ženy, mladosť a život ako taký. Bol to neúnavný a nepoučiteľný optimista, ktorý slobodu kládol na najvyšší piedestál. Jeho nekonečný elán nepoznal prekážky a svojmu okoliu ukazoval, že ľudská vôľa a chcenie je prvým predpokladom toho, aby bolo všetko na svete možné.  A jeho životné krédo by sme si mali osvojiť aj my všetci. .“

O výsledkoch vyhodnotenia recitašnej súťaže nás informovala  Kristína Jurzová, ktorá povedala: „Recitačnej súťaže sa zúčastnilo 35 žiakov a študentov, predovšetkým z okresov Trenčín a Nové Mesto nad Váhom. Ich výkony hodnotilo šesť porotkýň, ktoré poskytli recitátorom spätnú väzbu v podobe rozborového seminára . I. a III. kategóriu hodnotili: Tatiana Vitková Maršálková, Darina Tinková a Anna Strempeková – predsedníčka komisie. II. a IV. kategóriu hodnotili: Martina Blažejová,  Ľubica Kršáková a Janka Poláková (členka MO MS Trenčín) ako predsedníčka komisie.          

Výsledky  súťaže:                                                                                                                           

I. kategória: 

  1. miesta: Zuzana Horváthová (ZUŠ Š. Baláža, Nová Dubnica), Nela Kadlečíková (ZŠ, Melčice-Lieskové),Linda Majtáz (ZUŠ, Stará Turá)

II. kategória:

  1. miesto: Lucia Nemšáková (GMRŠ, Nové Mesto nad Váhom)
  2. miesto: Oliver Psotný (ZUŠ, Stará Turá)
  3. miesto: Rita Fülöpová (ZUŠ Š. Baláža, Nová Dubnica), Stella Justusová (ZŠ, Trenčianske Stankovce)

III. kategória: 

  1. miesto: Diana Dudáková (ZŠ, Horná Súča), Zuzana Šašinková(ZŠ Veľkomoravská, Trenčín)
  2. miesto: Zuzana Kukučová (ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta, Trenčín)
  3. miesto: Maroš Lauro (ZŠ, Melčice-Lieskové)

IV. kategória 

  1. miesto: Eliška Hlaváčová (GMRŠ, Nové Mesto nad Váhom), Vladimír Juríček (GMRŠ, Nové Mesto nad Váhom)
  2. miesto: Vanessa Bečárová (Obchodná akadémia, Trenčín), Samuel Kuchta (GMRŠ, Nové Mesto nad Váhom)
  3. miesto: Viktória Balušková (SOŠ pedagogická, Trenčín)

Absolútnym víťazom sa stal Vladimír Juríček, študent Gymnázia M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom, ktorý získal čestné uznanie TNOS a cenu starostky obce Melčice-Lieskové. A ešte by som rada spomenula jednu výnimočnú ženu, ktorá sa dnešného podujatia, bohužiaľ, nemohla zúčastniť. Je to pani Vierka Slivová, ktorá dlhé roky pracovala v našom Trenčianskom osvetovom stredisku v Trenčíne a ktorá býva v tejto obci. Práve jej vďačíme za to, že vznikla recitačná súťaž SMREKovo, a že sa Ján Smrek takýmto spôsobom prinavrátil do jeho rodiska.“

Po vyhodnotení súťaže sme sa všetci účastníci podujatia presunuli do Parku Jána Smreka, kde sa nachádza jeho pamätník. Pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Smreka bol v auguste 1998 odhalený pamätník v tomto novovybudovanom parku v Melčiciach-Lieskovom. Starostka obce Katarína Remencová položila k Smrekovmu pamätníku veniec spolu s Mojmírom Čietekom, najmladším synom Jána Smreka a jeho manželkou. Študent Vladimír Juríček, víťaz recitačnej súťaže pri pamätníku  zarecitoval svoju víťaznú báseň. Pri pamätníku Blanka Kovarčíková z Myjavy vyzvala prítomné matičiarky, ako aj spisovateľku a dlhoročnú členku LK Omega v Trenčíne Máriu Berithovú, k spoločnej fotke. Janka Poláková pre neodkladnú prácu sa s nami nemala čas odfotiť. Pripojil sa k nám pozvaný hosť Jozef Schwarz, člen VMS  a člen MO MS Bratislava-Petržalka, ktorý sa dopočul o prítomných matičiarkach a o svojich dojmoch zo stretnutia napísal článok uverejnený na webstránke MS (.https://matica.sk/maticiari-si-pripomenuli-40-vyrocie-umrtia-jana-smreka/). Na záver dňa sa v priestoroch Svadobky obce uskutočnilo predstavenie Dnes milujem svoj deň. Ako nás informovala pracovníčka TNOS K.Jurzová:„Tejto úlohy sa zhostila Poetická scéna Divadielka Galéria pri MsKS Nové Mesto nad Váhom pod vedením režisérky Bibiany Kincelovej. Hudobno-slovné pásmo sprevádzala hra na klavír v podaní Márie Volárovej a spev Adely Hradilovej. Diváci mali česť vypočuť si výber najznámejších básní Jána Smreka. Niektorí z prítomných sa dokonca pridali k divadelníkom a spolu s nimi recitovali známe verše zo Smrekovej knihy Maľovaná abeceda, na ktorej vyrastali celé generácie detí.

A čo povedať na záver? Za vynikajúcu literárnu a prekladateľskú činnosť ocenili Jána Smreka početnými vyznamenaniami doma i v zahraničí. A ako nám povedala pani starostka: „Vďační rodáci mu odhalili v roku 1988 pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín na budove Obecného úradu v Melčiciach-Lieskovom pamätnú tabuľu. Jej autorom je akademický sochár Igor Mosný z Trenčína.“

Podrobnejšie informácie o podujatí pri príležitosti 40. výročia úmrtia významného básnika Jána Smreka i s fotodokumentáciou si môžete prečítať na stránke Trenčianskeho osvetového strediska na linku:

http://www.tnos.sk/rok-2022/dni-jana-smreka.html?page_id=20500

 

Žofia Hrančová, predsedníčka KR MS TSK

Foto: Blanka Kovarčíková a pracovník TNOS

 

 

 

 

 

 

 

 

2023-01-11T11:02:34+00:0011 januára 2023 |Trenčiansky kraj|
X