Obdobie matičného temna zasiahlo aj činnosť Matice slovenskej v Žiline


/, Žilinský kraj/Obdobie matičného temna zasiahlo aj činnosť Matice slovenskej v Žiline

Hystéria, ktorú vyvolalo šírenie infekčného ochorenia spôsobeného koronavírusom, vniesla do života obyvateľov Slovenska strach, obavy z budúcnosti a dezinformačné kampane, články, statusy na sociálnych sieťach vyvolali strach, hnev a nenávisť a rozdelili spoločnosť na dva tábory.

Karanténne opatrenia, obmedzenie hromadných podujatí a psychologický nátlak na akceptovanie obmedzenia slobody občanov zasiahli takmer všetky oblasti, nevynímajúc kultúru a samozrejme ani Maticu slovenskú.

Nechcem politizovať a ani podsúvať svoj subjektívny názor na prístup k štátu súčasnej vlády SR, teda konkrétne Ministerstva kultúry SR, ktoré výrazne znížilo dotáciu Matici slovenskej na tento rok. Už roky je Matica slovenská finančne poddimenzovaná oproti ostatným kultúrnym ustanovizniam a budúcnosť je ohľadne dotácii zo strany štátu pochmúrna a neistá, pričom Matica slovenská je jedinou ustanovizňou, ktorá zjednocuje Slovákov a občanov Slovenska. Veď zákon o Matici slovenskej nám ukladá upevňovať slovenské vlastenectvo, prehlbovať vzťah k slovenskej štátnosti, plniť vedecké a kultúrne úlohy, a to vo vzťahu k všetkým občanom Slovenska, ako aj k Slovákom žijúcim v zahraničí. Matica slovenská je súčasťou spoločenského života, pracuje a aktivizuje sa v nej niekoľko tisíc členov a sympatizantov, ktorým politický marazmus nezobral národnú hrdosť. Som presvedčená o tom, že keby prístup zo strany štátu bol chápavejší a ústretovejší, v rámci ideologického a aj finančného prístupu, verím, že v súčasnej dobe progresívnych a informačných technológií, mediálnej oblasti a predovšetkým televízie, kde Matica slovenská má veľmi chabý priestor, by sa výrazne zvýšilo názorové povedomie občanov Slovenska, ktorí pochybujú o podstate a existencie takej významnej inštitúcie ako je Matica slovenská.

Ale, bohužiaľ, názorový podtlak Ministerstva kultúry je antinárodný a názorová liberalizácia vo vzťahu ku všetkému národnému je veľmi silná. Kultivovaná diskusia a akceptácia argumentov o potrebe zachovania a rozvíjania kultúrneho, vedeckého a záujmového dedičstva Matice slovenskej viazne a odvíja sa od osobného postoja a názorov jednotlivca, ktorý drží opraty v oblasti kultúry.

Vytvoriť dôstojné podmienky pre činnosť Matice slovenskej je možné, ale keď zlyháva vôľa jedincov a ich názor na Maticu slovenskú sa odvíja od subjektívnych pocitov, inteligentná rozumná diskusia je veľmi otázna…

Prístup Ministerstva kultúry k Matici slovenskej, ako aj obdobie Covidu-19, ktoré prežívajú nielen Slováci, obmedzenia a strach vyvolávaný v ľuďoch sa pretavili aj do života matičiarov v Žiline.

Keď prišla prvá vlna epidémie a s ním spojená aj hystéria, začalo sa obmedzovanie stretávania a v konečnom dôsledku čiastočná strata slobody. Tento stav výrazne zasiahol všetky plánované aktivity v roku 2020.

Dom Matice slovenskej v roku 2020 plánoval mnoho podujatí, výstav i prednášok. Všetky sa v rámci epidemiologickej situácie zrušili. Projekty, financované cez samosprávu, boli zrušené. Zdalo sa, že po prvej vlne a vyhlásených obmedzeniach dôjde k opätovnému oživeniu kultúrnych podujatí a všetko skončí priaznivo smerom k plánovaným aktivitám. Leto bolo akýmsi vákuom, v ktorom odznievali obavy zo šírenia Covidu-19. Bohužiaľ, situácia sa zopakovala v podobe druhej vlny a podľa môjho názoru, nezmyselných obmedzení a ešte striktnejších opatrení, a nálada strachu opäť zasiahla životy občanov.

Miestny odbor Matice slovenskej sa však pravidelne stretával. V novembri 2020 MO MS v Žiline oslavuje 100. výročie založenia a Dom Matice slovenskej v Žiline 25. výročie vzniku. K tomuto výročiu sme plánovali akadémiu, ktorej súčasťou mali byť prednášky, prezentácia činnosti MO MS Žilina, ako aj folklórnych súborov z regiónu Žilina. Keďže aktuálny stav nám nedovoľuje uctiť a pripomenúť si tieto výročia, MO MS Žilina a DMS Žilina pracovali na bulletine k spomínaným výročiam, v ktorom sa bude nachádzať prierez činnosti MO MS Žilina a DMS Žilina a ktorý slovne i formou fotografií pripomenie aktivity matičiarov, sympatizantov národa slovenského.

V auguste 2020 sa však podarilo zrealizovať výstavu v obchodnom centre Mirage pod názvom „Dvaja výnimoční Slováci očami histórie“ ˗ Sláva národa hodná je obetí (Dvestoročnica narodenia Jozefa Miloslava Hurbana) a Život bez domova 1945 – 1960 (Z argentínskej pozostalosti Jozefa Cígera Hronského).

Aj v tomto ťažkom období verím, že čas temnoty čoskoro prejde a nájde sa cesta dôstojného dialógu medzi štátom a Maticou slovenskou, ktorá bude aj naďalej aktívna, prejde týmto pochmúrnym obdobím a bude pokračovať svojimi aktivitami k šíreniu národnej myšlienky, myšlienky národného kultúrneho domova.

Verím, že globálny tlak vytesniť národné povedomie Slovákom zo srdca nám, naopak, dodá a pridá vzácnosť a útulnosť k domovu a národnému spoločenstvu, lebo práve ony nesú naše skúsenosti a naše hodnoty. Práve v týchto nepriaznivých časoch je potrebné dvíhať národ, jeho sebaúctu, hrdosť a nenechať ho zatláčať do bahna nevkusu a nekultúry, do trasoviska konzumných hodnôt, do kaluže kozmopolitnej ľahostajnosti a nezáujmu o hodnoty.

Matica slovenská je, bude a ostane modernou národnokultúrnou ustanovizňou, ktorá bude naďalej spájať zanietených profesionálov, dobrovoľných záujemcov, milovníkov národa a vždy bude ochrankyňou Slovenska a milovníčka všetkého slovenského.

Ing. Katarína Kálanková, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Žiline

2020-11-04T17:41:48+00:004 novembra 2020 |Správy z krajov, Žilinský kraj|
X