Obec Valča na fotografiách


//Obec Valča na fotografiách

Zaujímavú výstavu pod názvom „Valča na fotografiách, ako ju poznali občania v 1. polovici 20. storočia“ si návštevníci mali možnosť prezrieť v období od 22. 3. 2019 do 8. 4. 2019. Výstavu zorganizoval MO Matice slovenskej vo Valči najmä zo starých fotografií v zbierke Jaromíra Meriača. Na výstave sa nachádzajú fotografie strednej časti obce, v súčasnosti prebudovanej na nepoznanie. Pôvodné staré domy, prevažne drevenice, boli na základe schválených zastavovacích plánov na jednotlivé lokality odkúpené obcou od vtedajších majiteľov a zbúrané. Tak vznikli vhodné priestory a možnosti výstavby verejných objektov a zelene v centre obce. V roku 1975 bol vybudovaný Pamätník SNP, neskôr Penzión ROSA a v roku 2010 SUPERMARKET COOP Jednota SD. Najmä návštevníci staršej generácie sa spoznávali na fotografiách zo školských rokov, ako aj spomínali na bývalé „staré bubny s výškovým prepadom vody“, ktoré slúžili na odrážanie dostatku vody na mlynský náhon a kde v letných mesiacoch sa deti rady kúpali. Taktiež niektoré objekty a cesty prešli v posledných rokoch značnou rekonštrukciou a celkove prispeli k súčasnému kvalitnejšiemu vzhľadu obce.

Aj touto výstavou, ako i ďalšími pripravovanými podujatiami v tomto roku si Miestny odbor Matice slovenskej vo Valči pripomína 85. výročie svojho založenia.

Ján Lučan,
predseda MO MS vo Valči
Foto: Jaromír Meriač

2019-04-18T12:02:24+00:0018 apríla 2019 |Žilinský kraj|
X