Obecná zabíjačka a fašiangy v Novej Dedine


//Obecná zabíjačka a fašiangy v Novej Dedine

Fašiangy sa pomaly blížia k svojmu záveru. V Novej Dedine sme ich oslavovali v sobotu, 15. februára. Pre hostí boli prichystané zabíjačkové špeciality, ktoré pripravili naši šikovní poľovníci zo združenia Stará Hora.

Program začal krátkym fašiangovým sprievodom, ktorý organizoval MO Matice slovenskej v Novej Dedine. Účinkujúcich sa nazbieralo dosť a v prestrojení vo fašiangových maskách vykročili v sprievode ľudových piesní na potulky po obci. S radosťou ich prijali na dvore rodiny Milana Trnkusa, ktorá ako sa patrí, privítala fašiangový sprievod a postarala sa aj o ich pohostenie. Veselý fašiangový sprievod dorazil až do miestneho kultúrneho domu, kde ho privítal starosta obce Pavol Novák a pozval hostí na obecnú zabíjačku.

Po krátkej zábave v maskách vystúpila FS Dolina z Čajkova, ktorá nám predviedla krásne pásmo ľudových piesní a neskôr vtipne ale zároveň dôstojne, ako sa na pohrebe patrí, symbolicky pochovala basu. Pochváliť treba aj našu FS Radosť, ktorá nám svojimi piesňami spríjemnila atmosféru obecnej zabíjačky. Po nich sa o výbornú zábavu postarala hudobná skupina Švecband z Rybníka. Rada by som vyzdvihla folklórnu skupinu Dolina, ktorá svojimi piesňami v prestávkach zabávala prítomných.

Poďakovanie patrí starostovi obce P. Novákovi za organizáciu, pracovníkom obecného úradu za pomoc pri organizovaní, poslancom OZ, konkrétne Jozefovi Mäsiarovi, Michale Maľovej, Milošovi Mäsiarovi, Milanovi Vrablecovi, poľovníkom Ing. Jánovi Valentíkovi, Ing. Vladimírovi Števkovi, Terézii Bielej, Erikovi Roháľovi, fotografke Márii Švecovej za fotodokumentáciu akcie a všetkým, ktorí sa zúčastnili tohto vydareného podujatia. Zvláštne poďakovanie patrí rodine Milana Trnkusa, ktorá sa postarala o účastníkov fašiangového sprievodu u nich doma. Dúfam, že sa pri rovnako dobrej a vydarenej obecnej zabíjačke stretneme aj o rok.

2020-03-20T12:18:34+00:0020 marca 2020 |Nitriansky kraj|
X