Oblastné pracovisko Stropkov


/Oblastné pracovisko Stropkov

 

  • Oblastné pracovisko je vysunutým pracoviskom DMS. Na jeho čele je vedúci, ktorého vymenúva predseda Matice slovenskej.
  • Územnú pôsobnosť OP MS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.

 

Vedúci Oblastného pracoviska Matice slovenskej Stropkov

Lukáš Kaščák
Adresa: Hlavná 3, 091 01 Stropkov
Mobil: 0948/605 654
E-mail: opmssp@gmail.com

 

2018-11-30T08:40:48+00:009 októbra 2018 |
X