Oblastné pracovisko Stropkov


/Oblastné pracovisko Stropkov

Správou Oblastného pracoviska MS Stropkov je poverený Dom MS v Snine

Ing. Jozef Makariv

kontakt: 0911/238 368, dms.snina@matica.sk

 

Predmetom činnosti OP MS je:

  • Oblastné pracovisko je vysunutým pracoviskom DMS. Na jeho čele je vedúci, ktorého vymenúva predseda Matice slovenskej.
  • Územnú pôsobnosť OP MS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.
2022-05-02T15:29:32+00:002 mája 2022 |
X