Obnovenie MO MS Veľkého Šariša


//Obnovenie MO MS Veľkého Šariša

Dňa 15. 4. 2019 prijal primátor mesta Veľký Šariš JUDr. Viliam Kall delegáciu Matice slovenskej na čele s predsedom MS JUDr. Mariánom Gešperom, riaditeľkou DMS Prešom Mgr. Slávou Jurkovou i predsedom MO MS V. Šariš Štefanom Sárossym a jeho členom. Stretnutie bolo príjemným obhliadnutím sa za aktívnou a činorodou prácou miestnych matičiarov, ktorých predsedom bol Štefan Sárossy a dodnes sa má čím pýšiť v tomto krásnom historickom meste. Miestny odbor MS vo Veľkom Šariši odhalil v minulosti šesť pamätných tabúľ a prispel aj k obnove hradu, ktorý je určite aj významnou pamiatkou na predkov. Rozpráva predsedu MS s primátorom mesta bola zameraná najmä na obnovenie a doplnenie členov v Miestnom odbore a pomoc zo strany mesta. Pán primátor prisľúbil na tomto obnovení spolupracovať, pretože je naozaj už aj pre mladých ľudí zaujímavý a našťastie sa vracajú k tradíciám, zvykom i našim koreňom, preto by členstvo v Matici slovenskej mohlo mnohým mladým v ich rozvoji aj pomôcť. Spoločne sa na tejto myšlienke zhodli všetci zúčastnení a od p. primátora dostali aj krásny časopis Na dedine, ktorý založili miestni mladí ľudia. Potešenie na oboch stranách bolo zrejmé a všetci si popriali, aby sa podarilo Miestny odbor MS vo Veľkom Šariši opäť zapojiť do aktívnej činnosti MS.

Mgr. Sláva Jurková,
riaditeľka DMS Prešov

2019-04-20T19:55:56+00:0020 apríla 2019 |Prešovský kraj|
X