Obnovenie pamätníka v Čaklove


//Obnovenie pamätníka v Čaklove

Na okraji obce Čaklov, pri vstupe do parku Spojenej školy Čaklov, stojí pamätník Východoslovenského roľníckeho povstania. V minulosti sa na tomto mieste vypínal kaštieľ, z ktorého sa zachovala iba sýpka na obilie z roku 1871.  V roku 1991 bol pamätník zreštaurovaný a odhalený Maticou slovenskou.

No zub času sa podpísal aj na tomto pamätníku. Pre zachovanie našej histórie z tohto obdobia bola potrebná jeho oprava a preto žiaci Spojenej školy z Čaklova pod vedením matičiara a zároveň majstra odbornej výchovy Jozefa Krištana v rámci plnenia si odborných tém a prác stavebnej a záhradníckej činnosti, sa pustili do opravy. Táto rekonštrukcia by sa nebola podarila bez pomoci vedúceho Oblastného pracoviska Matice slovenskej Miroslava Gešpera a finančnej podpory starostu obce Čaklov Anreja Dragulu, začo im všetkým patrí veľká vďaka.

Dôležité je podotknúť, že žiaci, ktorí na tejto obnove pracovali si nielen precvičili svoje zručnosti, ale sa aj oboznámili z históriou a ťažkým životom svojich predkov v tomto regióne.

Autor: Jozef  Krištan

Text bez jazykovej korektúry

2021-07-28T15:54:47+00:0028 júla 2021 |Prešovský kraj|
X