Ocenení divadelníci zo Srbska opäť potešili slovenských divákov


/, Nitriansky kraj, Zahraničie/Ocenení divadelníci zo Srbska opäť potešili slovenských divákov

Miestne odbory Matice slovenskej aktívne pôsobia nielen pri zachovávaní a šírení kultúrneho dedičstva v domácom prostredí, ale rovnako zohrávajú významnú úlohu v pomoci Slovákom žijúcim v zahraničí. Matičné odbory, ktoré patria pod Dom Matice slovenskej v Nitre, majú nadviazanú dlhoročnú spoluprácu so Slovákmi z Chorvátska, Srbska, Rumunska a Maďarska.

Partnerstvo nespočíva iba v kontakte s domovinou a v družobných stretnutiach. Jeho dôležitým aspektom je vzdelávanie väčšinou v oblasti folklóru, ktoré Slováci zo zahraničia môžu získať v domácom autentickom prostredí a nie iba sprostredkovane.

V oblasti ochotníckeho divadelníctva už dlhé roky spolupracuje predseda Miestneho odboru MS Tovarníky František Ďurina. Je obdivuhodné, že každý rok dokáže na Slovensku prezentovať novú inscenáciu divadelného súboru KUS Zvolen – Kulpín zo Srbska. Kulpínčania si túto spoluprácu nesmierne cenia. Podľa slov redaktorky Rádio-televízia Vojvodiny a členky divadelného súboru Viery Dorčovej Babiakovej situácia v Srbsku je veľmi zložitá. Svoje divadelné projekty ochotníci hradia väčšinou z vlastných zdrojov a fungujú v rámci obmedzených možností. Práve to bol jeden z mnohých dôvodov, prečo sa riaditeľka Domu MS v Nitre rozhodla ďakovnými listami oceniť túto spoločnú spoluprácu. Poďakovanie za rozvoj ochotníckeho divadelníctva dolnozemských Slovákov na Slovensku a spoluprácu s Miestnym odborom MS Tovarníky odovzdala Veronika Bilicová členom divadelného súboru KUS Zvolen – Kulpín počas druhého dňa ich pobytu na Slovensku.

Poďakovanie za rozvoj ochotníckeho divadelníctva a jeho dlhoročnú prezentáciu na Slovensku rovnako získal aj F. Ďurina. Práve jemu vďačia kulpínčania za bohatý program, ktorý ich každý rok čaká. Ten je zostavený nielen zo spoločných stretnutí, ale aj zaujímavých poznávaco-vzdelávacích aktivít. Tento rok spoznali divadelníci históriu kaštieľa v Brodzanoch, v ktorom sídli Slovanské múzeum Alexandra Sergejeviča Puškina. Po únavnej ceste ich čakal oddych v kúpeľoch Malé Bielice.

S úspešnou hrou Stanislava Štepku KONEČNÁ STANICA sa Slováci zo Srbska predstavili v Topoľčanoch už minulý rok. Nič to však nemenilo na fakte, že na tohtoročnej slovenskej reprízy sa opäť zúčastnilo množstvo návštevníkov. Kulpínčania však majú za sebou skutočne úspešný rok. Na Slovensko im bolo dopriate prísť už po druhýkrát. Na konci leta sa s Konečnou stanicou zúčastnili na najstaršom festivale neprofesionálneho divadla v Európe, na 97. ročníku Scénickej žatvy v Martine. Konečná stanica v réžii Alexandra Baka získala tento rok ocenenie v kategórii najúspešnejšia inscenácia na 16. ročníku Festivalu Zuzany Kardelisovej v Kysáči. Cenu za vedľajšiu úlohu získala členka KUS Zvolen z Kulpína Viera Dorčová Babiaková. Súbor sa stal víťazom aj na Prehliadke slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby – Divadelný vavrín v Starej Pazove.

Sme radi, že účinkovanie na Slovensku a získané ocenenia ochotníkov z Kulpína motivovali do ich ďalšej činnosti a ako sami uviedli, aby zotrvali v zachovaní našej kultúrnej identity a v tom, čo ich napĺňa. O novej pripravovanej hre však v tejto chvíli neprezradili viac. Nápadov je veľa, chuti neúrekom, a preto sa dramaturg a režisér musí popasovať s neľahkou úlohou zvoliť hru, v ktorej môžu účinkovať všetci divadelní nadšenci zo súboru Zvolen – Kulpín. My im v tom držíme palce a už teraz sa tešíme na ich ďalšiu návštevu.

Veronika Bilicová, Dom MS v Nitre

Predseda MO MS F. Ďurina s K. Kolárovou, ktorá počas divadelného večera v Topoľčanoch oslávila svoje narodeniny. Autor fotografie: René Hubinský

Predseda MO MS F. Ďurina s K. Kolárovou, ktorá počas divadelného večera v Topoľčanoch oslávila svoje narodeniny. Autor fotografie: René Hubinský

opoľčianska repTopoľčianska repríza Konečnej stanice opäť prilákala množstvo návštevníkov. Autor fotografie: René Hubinský

Topoľčianska repríza Konečnej stanice opäť prilákala množstvo návštevníkov. Autor fotografie: René Hubinský

Pred kaštieľom v Brodzanoch, v ktorom sídli Slovanské múzeum Alexandra Sergejeviča Puškina. Autor fotografie: Veronika Bilicová

Pred kaštieľom v Brodzanoch, v ktorom sídli Slovanské múzeum Alexandra Sergejeviča Puškina. Autor fotografie: Veronika Bilicová

X