Ocenili významných liptovských matičiarov


//Ocenili významných liptovských matičiarov

V meste Liptovský Mikuláš sa stalo už tradíciou, že po novom roku sa uskutoční novoročný koncert, na ktorom vystúpia známi umelci. V rámci tohto podujatia sú oceňované rôzne osobnosti spoločenského a kultúrneho života v meste. Dňa 8. januára sa v dome kultúry zišli obyvatelia mesta, aby si pripomenuli nie len 30. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky, ale aby aj ocenili významné osobnosti, ktoré sa svojou prácou pričinili o dobré meno mesta Liptovský Mikuláš. Na návrh výboru Miestneho odboru MS v Liptovskom Mikuláši boli ocenení traja matičiari z Liptovského Mikuláša: Karol Komandera (1923-2021) in memoriam, Ladislav Paška (1923 – 2007) in memoriam  a Jozef Lukáč (1950).

Pri príležitosti 30. výročia vzniku samostatnej republiky a pri blížiacom sa výročí dvoch matičiarov (100. výročie narodenia) sa výbor MO MS rozhodol podať návrh na udelenie čestného občianstva in memoriam, dvom významným matičiarom a to Ladislavovi Paškovi, dlhoročnému riaditeľovi Domu MS v Liptovskom Mikuláši v rokoch 1991-2001, členovi výboru MS, spisovateľovi a publicistovi. Ladislav Paška bol iniciátorom osláv vzniku Slovenskej republiky 1. januára 1993, bol vždy zanietený matičný organizátor rôznych podujatí. Pán Karol Komandera , bol členom Matice slovenskej od roku 1942. Celý život pracoval v zdravotníctve, ako správca Nemocnice s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši a výraznou mierou  sa zaslúžil na rozvoji tejto inštitúcie. Od mladosti bol divadelným ochotníkom a v neskoršom období pracoval vo vedení Zväzu divadelných ochotníkov Slovenska (ZDOS). Ako matičný pracovník bol i dlhoročným tajomníkom MO MS v Liptovskom Mikuláši, najprv v rokoch 1968 – 1972 a potom stál pri obnovení MO MS a stal sa jeho tajomníkom. Túto funkciu vykonával aj v rokoch 1990 – 1998. Výbor MO MS v Liptovskom Mikuláši navrhol, aby Cena mesta Liptovský Mikuláš bola udelená Ing. Jozefovi Lukáčovi, ktorý bol predsedom MO MS v rokoch 1992-1999 a zastával aj funkciu predsedu Dozorného výboru v rokoch 2001-2013. Ako predseda MO MS privítal zrod Slovenskej republiky 1.1.1993 slávnostným príhovorom na námestí v centre Liptovského Mikuláša. Patril k dlhoročným organizátorom národných výstupov na Kriváň.

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 29. decembra 2022 schválilo návrh, ktorý podal primátor mesta Ing. Ján Blcháč PhD. na udelenie ocenení mesta Liptovský Mikuláš trom významným matičiarom. Následne na slávnostnom večere dňa 8. januára 2023 si ocenenie prebrali vnuk Ladislava Pašku, Michal Paška a dcéra pána Karola Komanderu, Eva Popovičová. Cenu mesta si osobne prevzal Jozef Lukáč, ktorý sa poďakoval v  mene ocenených. Vyzdvihol prácu matičiarov v našom meste a ich nezmazateľný prínos pre rozvoj kultúry a uchovávanie národnej pamäte. Mesto Liptovský Mikuláš si veľmi váži prácu matičiarov a snaží sa podporovať ich aktivity na „roli národa dedičnej“. Dôkazom toho je aj skutočnosť, že sa rozhodlo udeliť významné ocenenia trom matičiarom, ktorí svojou prácou dokazovali, že naša národná a kultúrna ustanovizeň má svoje opodstatnenie a že sa oplatí pre ňu pracovať a podporovať jej program.

Peter Vrlík, DMS Liptovský Mikuláš

2023-01-16T10:53:15+00:0016 januára 2023 |Žilinský kraj|
X