Od Lucie po Tri krále


//Od Lucie po Tri krále

Čas Vianoc od vekov prinášal do domovov, rodín, dedinských i mestských spoločenstiev neopakovateľnú atmosféru radosti, pokoja a vzájomnosti. Aj keď súčasnosť hlavne ten pokoj trochu pozmenila na zhon a nákupnú horúčku, vrátiac sa do, ani nie tak dávnej minulosti, si hlavne pamätníci spomenú na zvyky s týmto obdobím súvisiace. Už obdobie Adventu prinášalo so sebou množstvo obyčají, následne bohatší čas vianočný plný zábavy, ale hlavne duchovnej pokory a medziľudskej súdržnosti. Mnohé z nich postupne upadli do zabudnutia, niektoré sa udržali pri živote, iné obnovujú nadšenci tradičnej kultúry. Dedina Hrušov je známa udržiavaním tradícií v živej forme, ale niektoré sa snaží občas oprášiť miestna folklórna skupina so zapojením všetkých generácií folkloristov. Na sklonku roka 2022 sa pustili do prípravy scénického programu „Od Lucie do troch kráľov“, ktorý autorsky i režijne pripravila Bc Anna Brlošová ml. s vedúcimi a členmi účinkujúcich skupín. Okrem všetkých generácií hrušovských folkloristov účinkovala  Ľudová hudba Hruška a  ĽH Horička a malými heligonkármi. Scenár programu sa prelínal s tradičnými ľudovými zvykmi, cirkevným zvykoslovím, pastierskymi zvykmi, koledami, vinšovaním, piesňami či tancami. Samotný deň 26.decembra na Štefana bol tradične naplnený rôznymi aktivitami. Po sv. omši sa v kostole s koledami a vinšami predstavila Detská folklórna skupina Ragačinka, podvečer sa /bez prístupu verejnosti/ uskutočnil krst hrušovských mládencov a večer tradičná štefanská zábava si živou hudbou. Spomínaný program naplnil sálu kultúrneho domu poobede. Objavilo sa v ňom „oceľuvaňia“ na Luciu, obrázok z „Rorátov“, spievanie kolied, tradičná štedrovečerná rodina a polnočná omša, jánske zvyky s tancom, krst mládencov, „šibačka „ na Mláďatká, novoročný vinš, voľba „pougárov“ a trojkráľová zábava. Reálnym vstupom bolo posvätenie novozrekonštruovaných  priestorov kult. domu a obecného úradu vdp. P. Vychlopeňom. Program nebol len zobrazením folklórnych prvkov, ale mal vysokú výpovednú hodnotu vo vzťahu k celkovému naplneniu zobrazenia životnej podstaty minulých generácií Hrušovčanov v období pred a počas Vianoc. Na realizácii programu spolupracovala Matica slovenská a vydaril sa hlavne zásluhou trpezlivosti realizačného kolektívu, účinkujúcim, technickému personálu, za čo všetkým patrí poďakovanie.  To patrí i Obci Hrušov a úspešnému projektu, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Aj vďaka nemu bude vo februári program uvedený na východnom Slovensku.

Ján Brloš, OP MS Hrušov

 

 

 

2023-01-16T10:37:00+00:0016 januára 2023 |Banskobystrický kraj|
X