Od narodenia štúrovca a matičiara Jozefa Miloslava Hurbana uplynulo 205 rokov


//Od narodenia štúrovca a matičiara Jozefa Miloslava Hurbana uplynulo 205 rokov

V Beckove si 20. marca 2022 pripomenuli 205. výročie narodenia svojho rodáka Jozefa Miloslava Hurbana. Popredná osobnosť štúrovského hnutia zároveň patrila k zakladajúcim členom Matice slovenskej, ako aj k členom matičného výboru v rokoch 1863 až 1875.

Matičiari sa do osláv zapojili nielen kultúrne a turisticky, ale aj osvetovo. Hurbana pripomenula vernisáž výstavy s názvom „Sláva národa hodná je obetí,“ realizátorom ktorej je Dom Matice slovenskej v Prievidzi. Expozícia mapuje Hurbanov život, dielo i odkaz. V miestnom evanjelickom kostole bude pre verejnosť dostupná do 1. mája 2022.

Ako zdôraznil trenčiansky župan Jaroslav Baška, „Jozef Miloslav Hurban bol človek, ktorý stál pri dôležitých míľnikoch slovenského národa. Patril k tým, ktorí mali pevný charakter a pre dobro druhých vedel obetovať skutočne mnoho. Práve výrok J. M. Hurbana Sláva národa hodná je obetí, charakterizoval celý jeho život.

Jeho matičné zásluhy v príhovore zdôraznil riaditeľ Domu MS v Prievidzi Vlastimil Uhlár: „Bol vyslancom Matice slovenskej a viedol matičné delegácie do zahraničia. K jeho najvýznamnejším zahraničným cestám patrili audiencie na cisárskom dvore vo Viedni, no často sa ako predstaviteľ národnej ustanovizne zúčastňoval aj na kultúrnych či spoločenských podujatiach.“ Okrem miestnych matičiarov boli prítomní aj zástupcovia Krajskej rady MS Trenčianskeho kraja.

Podujatie sa sústredilo v evanjelickom kostole a fare, kde Jozef Miloslav Hurban pôsobil. Jeho kňažskú službu vyzdvihol biskup Západného dištriktu ECAV Ján Hroboň. Kultúrne program obohatili žiaci zo ZŠ a MŠ Jozefa Miloslava Hurbana v Beckove a Beckovský spevácky zbor. Vo farskej záhrade bol pri tejto príležitosti zasadený Hurbanov strom – buk. V rámci osláv si Hurbana uctili aj turistickým prechodom, takzvaným Náučným chodníkom Jozefa Miloslava Hurbana z Kálnice do Beckova.

Vlastimil Uhlár, Dom MS v Prievidzi

2022-05-09T14:28:40+00:005 mája 2022 |Trenčiansky kraj|
X