Odhalenie pamätníka v Budimíri


//Odhalenie pamätníka v Budimíri

Dňa 29. augusta 2021 obec Budimír, v spolupráci so Záujmovým odborom regionalistiky Matice slovenskej, zorganizovali slávnostný akt odhalenia pamätnej tabule. Tabuľa bola osadená na budove obecného úradu pri príležitosti 75. výročia oslobodenia obce, kedy dňa 19. januára 1945 vojská 318. horskej streleckej divízie 18. armády 4. ukrajinského frontu sovietskej armády vstúpili a oslobodili ju spod fašistickej nadvlády. Situácia okolo Covid 19 nedovolila zorganizovať podujatie v skoršom termíne, no aj napriek tomu nadišla tá slávnostná chvíľa, kedy si mnohí prítomní prišli uctiť pamiatku  našich osloboditeľov. Tabuľu slávnostne odhalili starosta obce Budimír Vojtech Staňo a podplukovník Alexander Zadorozhnyy, zástupca pridelenca obrany pri veľvyslanectve Ruskej federácie na Slovensku. Medzi vzácnymi hosťami boli aj predseda ZO regionalistiky MS Anton Meteňko, členka Ústrednej rady SZPB Monika Gergeľová a iní významní hostia. Pietny akt kladenia vencov a čestnú stráž zabezpečil Hencovský oddiel Gvardija pod vedením Miroslav Gešpera, člena výboru MS a člena výboru ZO SZPB Vranov nad Topľou 1. Oživením boli aj mladí vlajkonosiči, odetí v dobových hasičských uniformách. Podujatie bolo obohatené aj kultúrnou vložkou mladého heligonkára a prednesom básni v slovenskom i ruskom jazyku. Večná sláva osloboditeľom!

Autor: Miroslav Gešper

2021-10-21T09:18:04+00:0014 októbra 2021 |Prešovský kraj|
X