Odkaz štúrovskej generácie


//Odkaz štúrovskej generácie

Rok 2022 vyhlásila Matica slovenská za rok odkazu štúrovcov. Zároveň pripravila projekt o štúrovcoch pod názvom Odkaz štúrovskej generácie. V dňoch 16. -20. januára 2023 si mohli prezrieť výstavu pozostávajúcu z 13 roll upov aj žiaci našej  ZŠ Krymská 5 v Michalovciach. Hlavným cieľom bolo priblížiť a spropagovať žiakom 5 -9. ročníka životné osudy, činnosť a odkaz štúrovskej generácie. Výstava žiakom priblížila známe, ale predovšetkým menej známe osobnosti štúrovského obdobia. Vyučujúci slovenského jazyka a literatúry, dejepisu počas vyučovacích hodín a krúžku venovali pozornosť tejto výstave. Súčasťou výstavy boli aj katalógy a pracovné listy, ktoré obsahovali hravé úlohy a krátky kvíz, ktorý následne preveril vedomosti žiakov. Tí najaktívnejší a správne odpovedajúci na otázky boli odmenení známkou. Táto výstava a študijný materiál boli veľmi dobrou pomôckou pri výučbe. Srdečne ďakujeme Domu Matice slovenskej v Michalovciach za spoluprácu a poskytnutie výstavy.

Mgr.Emília Megelová

 

2023-01-27T13:16:03+00:0027 januára 2023 |Košický kraj|
X