Oľga Nemcová – Košecká zostane v našich srdciach


//Oľga Nemcová – Košecká zostane v našich srdciach

Rady matičiarov opustila dlhoročná členka Miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne, ale aj členka Literárneho klubu Omega pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne, Oľga Nemcová – Košecká. Pokiaľ jej zdravie slúžilo patrila k aktívnym členom MO MS aj pri organizovaní LS Jozefa Braneckého. Venovala sa poetickej i prozaickej tvorbe, vydala pätnásť kníh. Prvé stretnutie v LK Omega/12.1.2023/ patrilo prezentácii  jej  poslednej zbierky poézie s výstižným názvom Zvečerieva sa . Bolo nám ľúto ,že  bez účasti autorky/ z dôvodu jej vážnych zdravotných problémov/. V apríli by sa dožila krásneho životného jubilea 90 rokov. V cykle básní O Slovensku /Zbierka Na ceste k človeku/sa vyjadrila „Predkovia mi nenechali majetky, no lásku k vlasti mi dali do vienka. Mám rada túto krajinu. Som hrdá, že som Slovenka“. Posledná rozlúčka sa uskutočnila 16. 2.2023. V mene MO MS Trenčín sa s ňou rozlúčila Jana Poláková príhovorom a kyticou žltých kvetov, jej obľúbenej farby. Česť jej pamiatke!

2023-02-22T14:21:24+00:0022 februára 2023 |Trenčiansky kraj|
X