Oslavy 75. výročia oslobodenia obce Merník


//Oslavy 75. výročia oslobodenia obce Merník

           V polovici januára 1945 sa podarilo prelomiť nemeckú obranu na Ondave. Sovietske jednotky postupovali bez väčšieho odporu nepriateľa smerom k Prešovu. Oslobodzovali jednu obec za druhou. Samozrejme, sa to nezaobišlo bez značných strát na obidvoch stranách. Dňa 18. januára vstúpili aj do obce Merník. Práve pri tejto príležitosti si obec pripomenula 75. výročie od oslobodenia obce spod fašistickej nadvlády.

 

           V úvode prítomných privítal starosta obce Merník Milan Madura a informoval o priebehu oslobodenia obce a občanoch obce, ktorí nasadili vlastné životy a podieľali sa na oslobodení. Slávnostný akt kladenia vencov sa uskutočnil pri pamätnej tabuli za asistencie Hencovského Oddielu Gvardija podľa vojenských štandardov a samozrejmosťou bola aj čestná salva vystrelená na počesť padlým hrdinom, ktorí obetovali svoje životy pri oslobodzovaní.

 

           V priestoroch obecného úradu sa na úvod prihovoril prednosta okresného úradu Mgr. Andrej Krišanda. Udalosti z neľahkého vojnového obdobia nám dokonale podali vo forme divadelných scénok členovia MO MS Hencovce a súčasne členovia ZO SZPB Vranov nad Topľou 1, pod vedením predsedníčky Mgr. Jany Gešperovej. O ďalší kultúrny program sa postarali Vranovskí heligonkári, ktorí svojím účinkovaním prispeli k dobrej nálade a pohodovej atmosfére. Príjemným spestrením bola aj výstava výzbroje, výstroje a vojenských militárií z obdobia 2. svetovej vojny.

 

              Toto podujatie je už tradične pevnou súčasťou kultúrno-spoločenského života v obci. Cieľom podujatia bolo osloviť predovšetkým deti a mládež a pripomenúť si neľahké obdobie našej minulosti, ktoré zažívali miestni obyvatelia od začiatku SNP až po 18. január 1945, keď bola obec oslobodená, s dôrazom na slávne osobnosti nášho regiónu z obdobia 2. svetovej vojny. Starosta ako prejav vďaky pripravil všetkým milé pohostenie.

 

Mgr. Miroslav Gešper

Foto: Peter Soták

2020-02-27T10:20:40+00:0027 februára 2020 |Prešovský kraj|
X