Oslavy 780. výročia prvej písomnej zmienky o obci Rakovo a 100. výročia založenia organizovaného Dobrovoľného hasičského zboru v Rakove


//Oslavy 780. výročia prvej písomnej zmienky o obci Rakovo a 100. výročia založenia organizovaného Dobrovoľného hasičského zboru v Rakove

Každá obec má svoj život, svoju históriu a svoju budúcnosť. V týchto dňoch si obec Rakovo pripomenula 780. výročie prvej známej písomnej zmienky o svojej existencii. Tento významný míľnik bol sprevádzaný aj oslavami 100. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru Rakovo.

Jubileá sú vždy dôvodom na oslavu, na slávnostnú chvíľu, chvíľu na zastavenie a zamyslenie sa, bilanciu – ale aj na premýšľanie o budúcnosti. Výročie obce je sviatkom a príležitosťou uvedomiť si spolupatričnosť k miestu, kde žijeme, ktoré sme zdedili a ktoré odkážeme budúcim generáciám.

Oslavy boli rozdelené do niekoľkých dní a sprevádzané bohatým programom a sprievodnými akciami. Hneď prvý deň osláv, v piatok, 21. júna 2024 o 18:00 hod. sa obyvatelia obce Rakovo a pozvaní hostia stretli pri zrekonštruovanom „Pamätníku slobody“, čím začali trojdňové oslavy týchto dvoch významných výročí v obci.

Prečo oslavy začali práve pri tomto pamätníku? Nazrime do histórie a obecnej kroniky, kde sa píše, že „… na jar v roku 1919 boli na obecnom priestranstve zasadené dve „lipy slobody“ a k nim 23.8.1925 bol členmi hasičského zboru postavený a odhalený „Pamätník slobody“ v podobe slovenského znaku (dvojramenného kríža) s tabuľkou s nápisom: „A ČO SI ZA PRAVDU UZNAL, ZA TO ROB A BOR SA AŽ DO POSLEDNÉHO DYCHU““.

Táto tabuľka umiestnená na pamätníku sa však časom a počasím poškodila, preto ju v roku 1998 demontoval vtedajší starosta obce Ján Franek, zhodou okolností aj majiteľ domu, pred ktorým je pamätník dnes postavený. Podľa nej dal vyrobiť novú tabuľku, ktorú už nestihol osadiť, nakoľko v roku 2016 zomrel. Jeho manželka Nadežda Franeková opatrovala túto tabuľku a v roku 2023 ju venovala Obci Rakovo.

A tak po 26 rokoch pri príležitosti osláv 100.-ho výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Rakove sa tabuľka za účasti pozvaných hostí vrátila na „Pamätník slobody“.

V roku 1925 pri odhaľovaní pamätníka otvoril slávnosť Ján Janota, ako veliteľ zboru. Slávnostným rečníkom bol tajomník Matice slovenskej Štefan Krčméry a Miloslav Šmidt, ako zemský hasičský veliteľ pre Slovensko. V roku 2024 pozvanie na slávnosť odhalenia zrekonštruovaného „Pamätníka slobody“ prijali ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD., tajomník Matice slovenskej; Ľubomír Žila, člen výboru Vlastivedného odboru Matice slovenskej a zostavovateľ prvej monografie o obci Rakovo, ako aj zostavovateľ monografie venovanej 100. výročiu založenia Dobrovoľného hasičského zboru Rakovo; PaedDr. Tomáš Zanovit, viceprezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a Predseda Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Martin; Michaela Pavolková, tajomníčka Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Martin; Viliam Fekeč, člen Kontrolnej komisie a revíznej komisie Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Martin; domáci obyvatelia, rakovskí hasiči a hasiči s okolitých obcí Benice a Príbovce.

Slávnosť odhalenia zrekonštruovaného „Pamätníka slobody“ vykonal starosta obce Patrik Antal, ktorý je zároveň aj tajomníkom Dobrovoľného požiarneho zboru Rakova.

Súčasťou osláv bolo aj odhalenie nových informačných tabúľ „Náučný chodník obcou – spoznaj našu históriu…“.

Obce Benice, Príbovce a Rakovo žijú a rastú spoločne. Majú predsa oddávna spoločnú históriu a určite aj budúcnosť. Preto vznikla myšlienka spoločného projektu „Náučný chodník obcou – spoznaj našu históriu…“ Partnerom projektu je Vlastivedný odbor Matice slovenskej. Projekt si dáva za cieľ prehlbovať informovanosť detí, mládeže a širokej verejnosti o minulosti a prítomnosti tohto mikroregiónu. „Tým, čo nepoznali, aby vedeli; tým, čo poznali, aby si pripomenuli …“ a preto pred „pamätník slobody“ ako aj pred hasičskou strážnicou v Rakove pribudli nové informačné tabule z tohto projektu.

Oslavy 780. výročia prvej písomnej zmienky o obci Rakovo a 100. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru Rakovo boli významnou udalosťou, ktorá spojila obyvateľov obce, rodákov a hostí v slávnostnej atmosfére. Boli pripomienkou histórie, oslavy súčasnosti a záväzkom do budúcnosti.

Ľubomír Žila

 

 

2024-07-02T12:22:10+00:002 júla 2024 |Žilinský kraj|
X