Oslavy Medzinárodného dňa žien, venované Aničke Jurkovičovej


//Oslavy Medzinárodného dňa žien, venované Aničke Jurkovičovej

Tohtoročné oslavy Medzinárodného dňa žien v Dome MS v Dunajskej Strede bol venovaný Roku slovenských žien v národnom hnutí. Po úvodnom slove predsedníčka MO MS Monika Benkovská oboznámila prítomné matičiarky so životným príbehom prvej slovenskej herečky Aničky Jurkovičovej Hurbanovej, o jej úlohe ako manželky, matky, herečky ale i o jej príklade pre ďalšie mladé emancipované ženy. Prítomné matičiarky si s napätím vypočuli jej životný príbeh a ocenili uvedené pripomenutie si takejto významnej slovenskej ženy.

Po pohostení, o ktoré sa postarali šikovné matičiarky, nasledovalo vystúpenie speváckej skupiny Slnečnica, ktorá prítomným spríjemnila piatkové popoludnie krásnymi ľudovými i repeťáckymi pesničkami. Slávnostnú atmosféru umocnili kvetinové dary pre prítomné ženy od sponzora dnešného podujatia.

RNDr. Monika Benkovská, Dom MS Dunajská Streda

 

 

2024-05-06T14:25:35+00:006 mája 2024 |Trnavský kraj|
X