Oslavy slovenskej štátnosti v Malom Šariši


//Oslavy slovenskej štátnosti v Malom Šariši

V poslednú júnovú nedeľu sa v Malom Šariši opäť spievalo i tancovalo na ľudovú nôtu. Dňa 30. júla Miestny odbor MS v Malom Šariši v spolupráci s Maticou slovenskou a Obecným úradom v Malom Šariši usporiadali podujatie, ktoré bolo venované 100. výročiu oživotvorenia Matice slovenskej a 100. výročiu tragickej smrti generála M. R. Štefánika. V úvode zaznela báseň v podaní Emílie Tothovej, členky MO MS v Malom Šariši, ktorá bola i moderátorkou celého podujatia. Po krásnej básni sa ujala slova predsedníčka MO MS Malý Šariš A. Janigová, ktorá privítala prítomných hostí i účinkujúcich a odovzdala slovo riaditeľke DMS Prešov Mgr. S. Jurkovej. Pani riaditeľka svojím príhovorom voviedla prítomných do života M. R. Štefánika, významnej osobnosti slovenských dejín, ktorá pre náš národ i Slovensko vykonala neskutočne veľa, napriek krátkemu životu. Hovorila i o významnom výročí oživotvorenia Matice slovenskej o jej nutnosti pre dnešnú dobu, najmä pre mladú generáciu, ktorej vzorom by mal byť aj samotný M. R. Štefánik.

Oslavovalo sa tradične šarišským folklórom v podaní speváckych skupín z okresu Prešov. Oslavy v Malom Šariši otvorila folklórna skupina Javorina, ktorá pôsobí pri MO MS Malý Šariš a jej vedúcou je p. A. Janigová. Ďalej vystúpili aj FS Rozmarín s náboženskými, ale i ľudovými piesňami, DFS Šariske šintire z Malého Šariša, FSS Malošarišanka, Spevácke duo Ňachajovci, FS Sedličan zo Sedlíc, ktorí nám svojím tancom i spevom uzavreli toto podujatie a zanechali krásne dojmy z folklórneho popoludnia. Vystúpenia všetkých speváckych skupín a súborov boli dôkazom, že tradície a folklór sú v našom regióne veľmi rozšírené a obľúbené a aj vďaka týmto pokračovateľom, našťastie aj mladým, sa nemusíme báť, že na folklór, tradície a zvyky sa zabudne. Ostávajú tu pre ďalšie generácie s odkazom našich starých mám i otcov.

V závere podujatia riaditeľka DMS Prešov Mgr. Sláva Jurková a organizátorka podujatia a predsedníčka MO MS v Malom Šariši Mgr. Anna Janigová odovzdali folklórnym skupinám ďakovné listy a drobné pozornosti za ich krásne vystúpenie.

Mgr. Sláva Jurková,
riaditeľka DMS Prešov

2019-07-25T13:43:26+00:0025 júla 2019 |Prešovský kraj|
X