Oslavy SNP v obci Kamienka


//Oslavy SNP v obci Kamienka

„Začnite s vysťahovaním!“ – v auguste 1944 zaznela táto veta v rádiu Slobodný vysielač z úst plukovníka J. Goliána. Bola varovaním obyvateľstva po prekročení hraníc Slovenskej republiky nemeckými fašistickými vojskami. Práve táto fráza bola signálom na vypuknutie SNP. Proti fašizmu sa postavila na odpor Slovenská armáda spolu s partizánmi a dobrovoľníkmi. Pri Strečne, Telgárte či Novej Bani sa odohrávali kruté boje. Partizánska diverzná činnosť prebiehala aj na východe a to najmä v okolí železničných uzlov (Kysak) či Slanských vrchoch, Vihorlatských vrchoch a Ondavskej vrchovine. Na vrchu Kyjov, v humenskom okrese, je umiestnený pamätník na počesť  partizánskej skupiny Pugačov, ktorá operovala vo Vihorlatských vrchoch. Tento fakt bol podnetom k zrodu myšlienky zorganizovať podujatie práve na tomto mieste a pripomenúť si neľahké obdobie rokov 1944-1945.

Dňa 28. augusta 2021 OP MS Vranov nad Topľou, ZO SZPB Vranov 1, obec Kamienka z okresu Humenné a PZ Jazvec zorganizovali spomienkovú slávnosť pri príležitosti 77. výročia SNP. Starosta obce a zároveň predseda Okresného výboru SZPB Benjamín Blaha prítomných privítal a prihovoril sa im pred Obecným úradom. Jeden z pamätníkov sa nachádza hlboko v lese na vrchu Babej, kde sa prítomní presunuli terénnymi autami. Tam si slávnostne uctili pamiatku a položili vence k hrobu sovietskeho vojaka Ihnata Beloruského. Spomienková slávnosť pokračovala pri pamätníku pred obecným úradom, kde po úvodnej hymne SR Hencovský oddiel Gvardija zabezpečil pietny akt kladenia vencov za sprievodu dychovej hudby Orchester Vychodňarov, ktorý pôsobí pri MO MS Nižný Hrabovec. O činnosti partizánskej skupiny a protifašistickom odboji prítomných detailne oboznámil Andrej Škuba, pamätník a rodák z obce.

Po tejto oficiálnej časti sa prítomní presunuli k poľovníckej chate pod Brizkom, kde bolo pripravené občerstvenie a prehliadka výzbroje, výstroje a techniky z obdobia 2. svetovej vojny. Na záver prišlo to, čo každý očakával a to ukážka rekonštrukcie boja medzi partizánmi, slovenskými a sovietskymi vojakmi na jednej strane a nemeckým wehrmachtom na strane druhej v podaní SKVH Gvardija, KVH Hodošík, KVH Čapajev a Hencovského oddielu Gvardija. Podujatie sa stretlo s pozitívnymi ohlasmi a veľkým záujmom, o čom svedčí množstvo prítomných. Je potrebné vyzdvihnúť ukážkovú spoluprácu medzi Maticou Slovenskou a SZPB a tým poukázať na naplnenie cieľov spoločného  memoranda.

Autor: Miroslav Gešper

2021-11-09T10:14:42+00:009 novembra 2021 |Prešovský kraj|
X