Oslobodenie obce Trenčianska Teplá


//Oslobodenie obce Trenčianska Teplá

Dňa 26. apríla sme si pripomenuli 78. výročie oslobodenia obce, skončenie útrap druhej svetovej vojny v spolupráci vedenia obce, spoločenských organizácií, hasičov, folkloristov, občanov.

V krátkom príhovore starosta obce vyzdvihol tento deň a spomenul všetkých, ktorí trpeli na bojiskách, v domácom odboji, tých, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch, všetkých, ktorí padli v bojoch za našu slobodu. Pri oslobodzovaní našej obce padlo 15 rumunských vojakov, ktorí spia svoj večný sen na miestnom cintoríne a tiež dvaja sú pochovaní v lesnom poraste v Dobrej.

Na znak vďaky za slobodu bol na cintoríne vybudovaný pomník na pamiatku padlých rumunských vojakov – našich osloboditeľov. Každoročne si pripomíname oslobodenie obce 26. apríla pri pomníku v centre obce na pamiatku padlým v prvej aj druhej svetovej vojne a hlavne aj na cintoríne pri pomníku rumunským vojakom.

V úcte si náš pamätník zachováva aj Rumunské ministerstvo obrany, ktoré pri príležitosti Storočnice narodenia posledného rumunského kráľa Michala I. /25. októbra 1921/ zorganizovalo sériu spomienkových podujatí v roku 2021 pod záštitou Rumunskej kráľovskej rodiny. Navštívili známe pietne miesta venované obetiam Rumunskej kráľovskej armády na Slovensku, a to v Piešťanoch, Zvolene, Starej Turej a u nás – v Trenčianskej Teplej. Čestnú stráž a dôstojné kladenie vencov zabezpečili vojaci 71. práporu podpory velenia v Trenčíne.

I keď v roku 2021 sa tejto udalosti z dôvodu obmedzených opatrení stretávania sa nemohla zúčastniť verejnosť, na našich osloboditeľov nezabúdame a hlavne v deň oslobodenia obce
si ich dôstojne pripomíname.

Spomíname, vzdávame úctu a nezabúdame.

MO Matice slovenskej v Trenčianskej Teplej

 

2023-05-09T15:03:15+00:009 mája 2023 |Trenčiansky kraj|
X