Oslobodenie Prešova


//Oslobodenie Prešova

Dňa 19.1.2023 sme si spoločne s predstaviteľmi mesta Prešov, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, PSK i zástupcami ďalších organizácii a inštitúcii  pripomenuli 78. výročie oslobodenia mesta Prešov sovietskymi jednotkami pietnym aktom položenia vencov k Pamätníku Červenej armády na Hlavnej ulici v Prešove.

Prešov bol jedným z dôležitých centier Slovenského štátu. Posledné nemecké jednotky začali z Prešova ustupovať smerom na Levoču už 18. januára 1945, niektoré ustupovali ešte aj druhý deň v dopoludňajších hodinách. Tieto posledné fašistické jednotky poškodili aj most na Bardejovskej ulici (dnes Duklianska ul). Občania sa schovali v rôznych úkrytoch, pivniciach, kde zotrvali až do príchodu prvých vojakov.

19. januára 1945 vstúpili do Prešova sovietske jednotky 320. gardového streleckého pluku 4. ukrajinského frontu pod velením podplk. A. P. Fokina a zástupcu veliteľa pluku majora J. L. Rotina. Hneď za nimi  prišli  vojská  1. čs. armádneho zboru na čele s generálom Ludvíkom Svobodom. Jednotky, ktoré oslobodili Prešov, dostali čestné pomenovanie „Prešovské“.

Oslobodenie Prešova sa uskutočnilo bez boja, nepadol takmer jediný výstrel. Zvonením na kostolných zvonoch bolo Prešovčanom oznámené oslobodenie mesta, tak sa poukrývaní ľudia začali bojazlivo schádzať pred kostolom.

V Prešove boli v pomerne krátkom čase odstránené najväčšie škody, ktoré vznikli počas bombardovania mesta, konštituované boli nové orgány moci a prvoradou úlohou bola obnova hospodárskeho, politického,  spoločenského života a pomoc najviac postihnutým občanom.

Text a foto: Bc. Marko Gajdoš, referent DMS Prešov

 

2023-02-06T11:20:38+00:0030 januára 2023 |Prešovský kraj|
X