Otvorenie výstavy Eva Kristinová, jednoducho kráľovná, aj v Galante


//Otvorenie výstavy Eva Kristinová, jednoducho kráľovná, aj v Galante

Dňa 6. mája 2019 o 17. h sa vo Výstavnej miestnosti Domu MS Galanta uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy Eva Kristinová, jednoducho kráľovná.
Výstavu nám láskavo zapožičal Divadelný ústav v Bratislave, ktorý je aj spoluorganizátorom výstavy. Autorom výstavy je Karol Mišovic, ktorý prijal na otvorení úlohu kurátora. Grafické riešenie panelov prijala Viera Burešová.
Výstavu sme otvorili hudobným vstupom súrodencov Sakových, spevom a hrou na harmonike, pod odborným vedením Vladimíra Banga zo ZUŠ J. Haydna v Galante.
Po krátkom privítaní hostí, za prítomnosti sestry Evky Kristinovej, jej priateliek, ktoré prišli z Bratislavy a ostatných hostí, sa slova ujal kurátor výstavy.
Celkovo na 15 paneloch je zachytená herecká osobnosť Evky Kristinovej, ktorá v divadle zosobňovala veľké ženské tragédky a zároveň komediálne figúrky. Výstava predstavuje jej profesionálny život na divadelnom javisku. Spracovaná bola pri príležitosti životného jubilea tejto výraznej hereckej osobnosti v roku 2018.
A aj keď sme pani Evke nemohli osobne odovzdať kytičku kvetov, symbolicky sme požiadali jej sestru, aby jej za nás všetkých odovzdala pripravený kvet aj s našimi srdečnými pozdravmi.
Výstava potrvá v Dome MS v Galante do konca mája a keďže vo výstavnej miestnosti organizujeme viaceré podujatia, ako napr. vedomostné súťaže, besedy pre gymnázium, návštevu krajanov zo Srbska, výstavu dávame do pozornosti všetkým účastníkom.

Zlatica Gažová,
riaditeľka Domu MS Galanta

2019-05-23T14:06:10+00:0023 mája 2019 |Trnavský kraj|
X