Otvorenie výstavy s rodinou Evy Kristinovej


//Otvorenie výstavy s rodinou Evy Kristinovej

V pondelok 3. júna 2019 sa konalo v Dome Matice slovenskej v Nitre otvorenie výstavy Eva Kristinová – jednoducho kráľovná. Na vernisáž prišli jej blízki príbuzní – najmladšia sestra Petra Vydarená a švagriná Evy Kristinovej Helena Kristinová s rodinami.

Svojou prítomnosťou nás poctil aj predseda Krajskej rady Matice slovenskej Nitrianskeho kraja a zároveň vedúci odboru kultúry a športu Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja Ľubomír Kleštinec. Súčasťou vernisáže boli hudobné vstupy hostí z Katedry hudby Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v zastúpení Marekom Štrbákom, Lenkou Gálisovou a Katarínou Mazúrovou.

Výstava Evy Kristinovej prináša prostredníctvom archívnych fotografií z Divadelného ústavu a Slovenského filmového ústavu zaujímavé pohľady na široké spektrum jej hereckej kariéry. Pätnásť panelov retrospektívne mapuje Kristinovej prvé roky na javisku, ňou stvárnené postavy klasickej aj modernej svetovej drámy, televíznu tvorbou, recitačnú a osvetovú činnosť, ale aj fotografie z jej súkromného albumu. Svoje herecké roky na javisku prežila po boku slávnej generácie hercov, do ktorej patrili Ondrej Jariabek, Andrej Bagar, Mikuláš Huba, Ladislav Chudík, Július Pántik, Jozef Kroner, Oľga Budská, Viera Strnisková, Mária Kráľovičová a mnohí ďalší. Spoznať sa s Evou Kristinovou mala tú česť aj jedna z hostiek vernisáže, jej blízka priateľka, členka výboru MS Dáša Machalová. Spoločne sa stretli pri natáčaní filmovej adaptácie Hviezdoslavovho eposu Gábor Vlkolínsky v réžii Jozefa Pálku, kde jej Kristinová hrala matku. Na túto skúsenosť si zaspomínala počas svojho otvorenia výstavy. Osobitý vzťah si uchovali aj počas ďalších rokov, kedy spoločne navštevovali matičné podujatia a ako sama povedala, od prvého momentu si vzájomne vytvorili priam puto materinského vzťahu. Eva Kristinová sa s láskou v srdci stavala aj k otázke národného povedomia, sama sa angažovala v matičnom hnutí, recitovala básne na národných slávnostiach a neskrývala ani svoje proslovenské postoje. Vernisáž navštívili jej rovesníci, ale aj generácie, ktoré si ju pamätajú z televíznych obrazoviek. Za všetkých prítomných prečítal pozdravný list z vernisáže adresovaný herečke náš dlhoročný matičiar Ján Marko.

Výstavu pripravil Divadelný ústav Bratislava v roku 2018 pri príležitosti herečkinho významného životného jubilea a v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Nitre ju môžu návštevníci vidieť v našich priestoroch do 30. júna 2019.

Nikola Rechtorisová,
Dom MS v Nitre
Autor fotografií: Veronika Bilicová

 

2019-06-18T09:36:05+00:0014 júna 2019 |Nitriansky kraj|
X