Otvorili sme multižánrové umelecké laboratórium v Matici slovenskej


//Otvorili sme multižánrové umelecké laboratórium v Matici slovenskej

30. mája 2023 sa konalo prvé multižánrové podujatie na pôde bratislavskej Matice slovenskej. Podarilo sa mi spojiť prezentáciu literátov, hudobníkov aj výtvarníkov v jeden deň, aby spoločne nadviazali kontakty a vytvorili niečo unikátne. Spojili sa MATICA SLOVENSKÁ, MLADÁ MATICA A DOM MATICE SLOVENSKEJ V BRATISLAVE, VÝTVARNÝ ODBOR MATICE SLOVENSKEJ, KLUB VÝTVARNÝCH UMELCOV A TEORETIKOV, SPOLOK A VYDAVATEĽSTVO SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV, SLOVENSKÉ POHĽADY, SPOLOČNOSŤ LADISLAVA NOVOMESKÉHO a ďalšie príbuzné organizácia aby vytvorili toto jedinečné podujatie.

Úvodnú, literárnu časť tvorili dve slovenské spisovateľky Lidka Žaková a Silvia Hlavová, pričom podujatie uviedol riaditeľ Domu Matice slovenskej v Bratislave Ján Kšiňan. Slovenská poetka Silvia Hlavová (1977) debutovala v roku 2022 básnickou zbierkou Do ticha nad krajinou. Jej debutové dielo komunikuje s fotografiami Ľuboša Balažoviča a je zamerané na intímne zákutia ženského sveta. Lidka Žáková (1967) je slovenská poetka a hudobníčka. Jej poézia a próza boli ocenené v súťaži Literárna Senica Laca Novomeského, získala Cenu MO Matice slovenskej v kategórii poézia v súťaži J. Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára (2015), čestné uznanie za poéziu v súťaži Jurinova jeseň (2016), čestné uznanie v súťaži o Cenu Dominika Tatarku (2019), bronzové pásmo v kategórii poézia v súťaži Literárny Zvolen (2021), 2. miesto za poéziu v súťaži J. Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára (2022), za poviedky dostala štyri ocenenia – v Trenčíne, Žiari nad Hronom, Senici, Starej Ľubovni a Snine. V roku 2020 vydala hudobný album Poéma. Uverejnila dve elektronické knihy: poéziu s názvom Spoveď a prozaickú knihu Žetóny. Obe autorky zároveň debutovali v časopise Slovenské pohľady, teda v jednom z najstarších európskych kultúrnych periodík, ktoré založil ešte Jozef Miloslav Hurban.

Druhú časť tvorila hudba a výtvarné umenie. Na podujatí zahrala opätovne Lidka Žaková svoje vlastné autorské skladby. Následne prehovoril kurátor (a najmä tajomník ministra kultúry Slovenskej socialistickej republiky Miroslava Válka) Dr. Ladislav Skrak a spoluorganizátor podujatia, autor tohto článku, s cieľom pripomenúť ako celé podujatie vzniklo. Vytvoriť Galériu Matice slovenskej… túto víziu predstavil profesor Jozef Leikert, ktorý uvádzal na nitrianskej UKF Galériu na schodoch. Podobný koncept, teda využitie pôvodne „negalérijných“ priestorov na vytvorenie galérie bol aplikovaný aj v Dome Matice slovenskej v Bratislave. I keď sa v minulosti už v týchto priestoroch vystavovalo (nakoľko tu sídli aj UBS)… akosi táto iniciatíva začala obzvlášť po pandémii stagnovať. A tak vznikol nápad revitalizovať priestor pre účel novej galérie, avšak s rozšírením pre možnosť multižánrového prepojenia podujatia aj s literátmi a hudbou (do budúcna možno aj divadlom či filmom).

Dr. Skrak, ktorý je súčasne funkcionárom SZPB a Klubu výtvarníkov a výtvarných teoretikov, pripomenul v príhovore doterajšie monumentálne úspechy Výtvarného odboru Matice slovenskej a spomenul výtvarných klasikov, ktorí pre tento odbor odovzdali svoje diela. Taktiež spomenul prijatie nových talentov, predovšetkým rodu ženského, ktoré svojou krásou a talentom dali Matici v Bratislave novú tvár. Matky zakladateľky novozaloženej GALÉRIE následne predstavili v krátkosti svoje diela a opätovne zahrala Lidka Žaková. Svoje obrazy, ale aj obrazy významných rodinných príbuzných poskytli: Emil SEMANCO, Stanislav HARANGOZÓ, Veronika URSÍNYOVÁ, Martina BÉGEROVÁ, Veronika RUSNÁKOVÁ, Martina KVAŠŇOVSKÁ, Josef ŠARMAN, Jana KOŠTIAĽOVÁ, Milan MEDÚZ, Mária, MOLČANOVÁ, Orest DUBAY ml., Ruth DUBAYOVÁ, Ján KULICH, Jana CVETANOVOVÁ, Zuzana HLOŽNÍKOVÁ, Ľubomír ZELINA, Slavomír BREZINA, Alexander VIKA, Tibor BÁRTFAY, Mária ŠTROMPACH, Mária MEDVECKÁ, Andrej ŠOKA, Vierka RÁČKOVÁ, Brigita LEHOŤANOVÁ, Michal Vasiľko KELE. Obrazy sú skutočne rôznorodé od abstrakcií, duchovnej maľby cez realizmus až po konštruktivizmus, sklárske umenie, fotografie mesta či národno-tematické obrazy či busty.  Nasledovalo pohostenie a voľná diskusia medzi umelcami.

PhDr. Lukáš Perný, PhD.

Foto: Ladislav Skrak a kol.

Video z podujatia si môžete pozrieť tu:

 

2023-06-02T08:45:11+00:001 júna 2023 |Bratislavský kraj|
X