Pamätník hrdinov rokov 1848 – 1849 pôsobiacich vo Vrbovciach


//Pamätník hrdinov rokov 1848 – 1849 pôsobiacich vo Vrbovciach

V nedeľu 24. 11. sa vo Vrbovciach odhalil pamätník hrdinov rokov 1848 – 1849 pôsobiacich vo Vrbovciach. Bolo to presne na 171. výročie organizovania 2. dobrovoľníckej výpravy, ktorá neskôr dostala prívlastok „zimná“. Pamätník pozostáva zo žulového kameňa, na ktorom sú upevnené 2 pamätné tabule.

Na jednej tabuli je úryvok z reči Jozefa Miloslava Hurbana k dobrovoľníkom na námestí slovami – „Statočné Vrbovce, stali ste sa šťastlivým miestom, kam pevnou nohou stúplo a v malej skratke sa zhromaždilo opäť celé revolučné Slovensko“…

Na druhej pamätnej tabuli sú mená desiatich hrdinov a meno padnutého dobrovoľníka z Vrboviec. Ich hrdinské činy poznalo vtedajšie celé Horné Uhorsko. Sú to hrdinovia Jozef Miloslav Hurban – evanjelický farár, predseda 1. SNR, Daniel Jaroslav Bórik – evanjelický farár, tajomník 1. SNR, Karol Bórik – vojenský kapitán, cvičil vrbovčianskych dobrovoľníkov v zbrani, Johanka Hrebendová-Bóriková – organizátorka dobrovoľníkov v obci, ošetrovateľka ranených dobrovoľníkov a po potlačení septembrovej výpravy strážkyňa pečate 1. SNR a Slovenskej zástavy, Anna Kulíšková – pomáhala s organizovaním a príprav povstania, Pavol Haluš – rímskokatolícky farár zapojený do príprav povstania, úzko spolupracoval s J. M. Hurbanom, Juraj Lubomil Kulíšek – evanjelický učiteľ, vychovával generáciu národno uvedomelej inteligencie, Pavol Filúš, Juraj Jozefák a Pavol Lališ st. boli dobrovoľníci, ktorí sa vyznamenali v bojoch. A posledné meno hrdinu je dobrovoľník Janko Valášek „červený“, ktorý padol spolu so svojimi 15 spolubojovníkmi v krvavej bitke pri Muráni dňa 26. 2. 1849.

Koľko Vrbovčanov sa zapojilo do druhej dobrovoľníckej výpravy sa už nedozvieme, isté je len to, že na námestí vo Vrbovciach ich 24. 11. 1848 stálo spolu s hlbockými a myjavskými dobrovoľníkmi 80.

Podujatie sa začalo sprievodom po Službách Božích z evanjelického kostola smerom na námestie Vrboviec, kde sa začal program najskôr privítaním hostí a potom básňou od Janka Kráľa – Jarná pieseň. Potom sa prítomným prihovoril starosta obce Dušan Eliáš a po príhovore sa odhalil pamätník. Po tomto akte sa prihovoril domáci duchovný pastier a senior Myjavského seniorátu Miroslav Hvožďara, po ňom prečítal poslanec obce Pavol Vandelia list, adresovaný Aničke Jurkovičovej z knihy Rozpomienky od J. M. Hurbana, a nakoniec sa prihovoril historik a profesor pán doktor Pavol Pánik, ktorý prítomným priblížil historické udalosti merôsmych rokov, ako aj to, prečo dnes odhaľujeme tento pamätník slovami: „Ľudská pamäť je deravá. Spomienky sa vytrácajú. A tak presné vedomie dejov sa stráca v neurčitom povedomí, a aj to postupne slabne a zaniká. Pamäť je, našťastie, živená cez ústne podanie. Ale udržuje sa väčšinou 3 – 4 generácie. Tieto revolučné udalosti sa však stali pred 171 rokmi, a odvtedy prešlo 6 – 7 generácií! Aby sa to nestalo a dokázali sme si pamäť udržať čo najdlhšie, pomáhame si okrem iného aj „pamätníkmi“. Jeden takýto pamätník sme práve teraz odhalili. Pamätník 1. výpravy je vo vrbovčianskom chotári na Šancoch a pamätník 2. výpravy je tu, na námestí obce. Je pamätníkom organizovania 2. dobrovoľníckej výpravy, vytvorenia dobrovoľníckeho bojového tábora, ktorý vznikol 24. 11. 1848, v tento deň pred 171 rokmi.“

Pamätníkom si spomíname na dobrovoľnícky povstalecký tábor a splácame dlh bojovníkom za slovenský národ, ktorí pochádzajú z nášho kraja alebo pôsobili vo Vrbovciach…

 

Pavol Vandelia

 

2019-12-10T07:46:25+00:009 decembra 2019 |Trenčiansky kraj|
X