Pamiatka posvätenia kostola v Príbovciach


//Pamiatka posvätenia kostola v Príbovciach

„Bože, ďakujeme Ti za tento náš dom.“

V nedeľu 24. 11. 2019 si CZ ECAV Príbovce na Slávnostných službách Božích pripomenul „Pamiatku 190. výročia posvätenia a 118. výročie posvätenia obnoveného evanjelického chrámu v Príbovciach.“ SSB liturgoval zborový farár Marek Szabó.
Prvá sakrálna stavba na území obce sa spomína už v roku 1433. V roku 1640 došlo na objekte kaplnky k rozsiahlej prestavbe a na základoch kaplnky sa postavil prvý evanjelický kostol v obci. Počas rekatolizačných rokov bol kostol evanjelikom odobratý a v roku 1710 sa stal majetkom rímskokatolíckej cirkvi. V roku 1784 bol v obci postavený už druhý, drevený kostol, fara a škola. Podľa niektorých publikovaných prameňov údajne kostol v roku 1829 pri požiari „zhorel“. V roku 1829 bol v obci murárskym majstrom Martinom Qilardom postavený klasický potolerančný kostol bez veže. V roku 1901 bola dokončená rozsiahla prestavba kostola. Ku kostolu bola pristavaná aj 36 metrov vysoká veža, ktorá patrí k najkrajším v Turci. Prestavbu a súčasnú podobu kostola navrhol a postavil staviteľ a architekt Stanislav Zachar.
V rámci vzdelávacieho projektu CZ ECAV Príbovce „Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!“ bol pred vstup do kostola inštalovaný informačný panel venovaný histórii kostola. Záujemci mali k dispozícii letáčik o histórii kostola. Počas SSB si pripomenuli aj staviteľa kostola Stanislava Zachara (* 13. 10. 1869 Valča † 12. 1. 1937 Vrútky). Združenie Brána Turca / Hemibos Ante Portas venovalo obrazový katalóg k výstave, ktorá sa konala ešte 10. 10. 2019 v Kultúrnej sále Kriváň vo Vrútkach. Tento katalóg bol rovnako k dispozícii pre záujemcov.

Ľubomír Žila / 24. 11. 2019

2019-11-26T08:07:46+00:0026 novembra 2019 |Žilinský kraj|
X