Peter Kozolka: Úvrate – uvedenie novej knihy do života


/, Správy z krajov/Peter Kozolka: Úvrate – uvedenie novej knihy do života

V piatok 4. septembra 2020 v podvečerných hodinách v priestoroch Mestskej knižnice v Zlatých Moravciach. Mgr. Peter Kozolka, pedagóg, člen Pedagogického a Historického odboru Matice slovenskej, podpredseda Prezídia Matice slovenskej uviedol svoju knižnú prvotinu pod názvom Úvrate. PhDr. Peter Bednár., CSc. v úvode svojho príhovoru predstavil knihu, ktorá je svojím posolstvom venovaná nám všetkým, ktorí sa v tomto ťažkom čase dokážeme pozastaviť a zamyslieť nad hodnotovým systémom našej spoločnosti.

Pre autora viera v Boha, rodné úvrate slovenskej zeme, jej útrapy a bolesti boli a sú prioritou jeho života. Jeho život a práca sú obrazom statočnej práce, ľudskosti, využitého talentu. Na stránkach jeho knihy je zanietenie pedagóga, vzťah k hodnotám, ktoré bolo treba brániť, zveľaďovať a pestovať. Byť zodpovedný za osud vlastného národa, návrat k vlastným hodnotám  ako je naša vlasť, jazyk a kultúra. Úvrate sú o jednoduchých, statočných ľuďoch, o ich príbehoch a stretávaniach sa s nimi, ktorí ho oslovili práve svojou ľudskosťou, pokorou, pracovitosťou a hlbokým vzťahom k rodnej zemi.

Na prezentácii knihy spojenej s autorskou besedou a autogramiádou sa zúčastnil veľký počet milovníkov kníh. K prítomným a autorovi sa prihovorili Viliam Komora, tajomník MS a Libuša Klučková, predsedníčka Pedagogického odboru MS, ktorí ocenili jeho činnosť na roli národa dedičnej, o čom svedčia viaceré ocenenia autora. Primátor Zlatých Moraviec Dušan Husár svojou účasťou a zároveň svojím príhovorom dodal podujatiu dôstojnosť a ocenil knihu. Nitriansky diecézny biskup prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. poslal autorovi pozdravný list s blahoželaním pri príležitosti uvedenia knihy do života.

Úprimné poďakovanie patrí predsedovi MS JUDr. Mariánovi Gešperovi, ktorý pri vydaní knihy autorovi prispel nemalou finančnou čiastkou.

K úspechu profesionálne pripraveného podujatia svojím kultúrnym programom prispela knižnica, ktorá spestrila prezentáciu knihy. K organizátorom podujatia patrili Pedagogický odbor Matice slovenskej, Mestské stredisko kultúry a športu Zlaté Moravce s jeho riaditeľkou Simonou Holubovou, Miestny odbor Matice slovenskej v Zlatých Moravciach a nepopierateľne veľkú zásluhu má Mgr. Veronika Bilicová, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Nitre a  Vydavateľstvo Matice slovenskej.

PhDr. L. Klučková

Reportáž z uvedenia knihy Petra Kozolku Úvrate

https://www.facebook.com/watch/?v=2376296049332968&extid=XMfM7qNUrDV4jl7b

2020-10-02T16:31:03+00:002 októbra 2020 |Nitriansky kraj, Správy z krajov|
X