Petianovci v dejinách Novohradu


//Petianovci v dejinách Novohradu

V Dome Matice slovenskej v Lučenci sa 24. novembra  2022 konalo  uvedenie knihy do života „Petianovci v dejinách Novohradu“.  Na úvod všetkých účastníkov privítala riaditeľka Domu Matice slovenskej v Lučenci  Jana Viteková a sa slova ujal aj starosta obce Polichno Pavel Kyseľ. Po príhovoroch  nasledovalo folklórne vystúpenie v podaní manželov Mateja a Veroniky Balážovcov z Fads Dubkáčik Buzitka a samotné uvedenie knihy do života. „Krstným rodičmi “ sa stali Martina Rumanová, farárka z Veľkého Krtíša a  Zuzana Alcnauerová, farárka z Príbeliec.  Petianovci boli významní farári, ktorí pôsobili na Polichne. Autormi publikácie sú  Jozef Drenko a Peter Fízeľ.  Na podujatí sa zúčastnili okrem iných aj podpredseda Matice slovenskej  Marek Hanuska, evanjelický farár Ján Ruman, starosta obce Halič Alexander Udvardy, poslanec obecného zastupiteľstva z Haliče  Ján Hikker, zástupcovia Novohradského osvetového strediska a iných inštitúcií. Starosta obce Polichno Pavel Kyseľ ďakuje za finančnú pomoc pri tvorbe knihy a realizácii podujatia Matici slovenskej, Domu Matice slovenskej v Lučenci a Cirkevnému zboru ECAV Polichno.

Jozef Paulenka, člen MO MS Lučenec

2022-11-28T15:03:29+00:0028 novembra 2022 |Banskobystrický kraj|
X