Po stopách národných hrdinov


//Po stopách národných hrdinov

Po prekročení hraníc Slovenskej republiky nemeckými fašistickými vojskami v auguste 1944 vyhlásil plukovník J. Golián v rádiu Slobodný vysielač známu vetu: „Začnite s vysťahovaním!“ Bola to fráza, ktorá dala signál na vypuknutie SNP. Slovenská armáda sa spolu s partizánmi a dobrovoľníkmi postavila na odpor proti fašizmu. Kruté boje sa odohrávali pri Strečne, Telgárte či Novej Bani. No boje a partizánska diverzná činnosť neprebiehala iba na strednom Slovensku, ale aj na východe, a to najmä v okolí železničných uzlov (Kysak) či Slanských vrchoch, Vihorlatských vrchoch a Ondavskej vrchovine. Aj tu, na vrchu „Lipovica“, je umiestnený pamätník na počesť posledného tábora partizánskeho Zväzku Čapajev. Práve preto sa zrodila myšlienka zorganizovať podujatie na tomto mieste a pripomenúť si to neľahké obdobie. Dňa 1. septembra pripravilo OP MS Vranov nad Topľou, OP MS Stropkov, MO MS Klenová, SZPB Vranov 1 v spolupráci s obcami Ruská Poruba a Závada spomienkovú slávnosť pri príležitosti 75. výročia SNP s názvom „Po stopách národných hrdinov“. Starosta obce Ruská Poruba J. Moroz všetkých prítomných privítal a prihovoril sa davu pred Obecným úradom. Spomienková slávnosť bola prepojená aj s kultúrno-turistickou časťou. Terénnymi autami, no i peším výstupom sa všetci, či už deti, mladšia a staršia generácia, presunuli na pamätný vrch Lipovica. V krásnom lesnom prostredí na samom vrchu pri pamätníku Hencovský oddiel Gvardija zabezpečil pietny akt kladenia vencov za sprievodu dychovej hudby Orchester vychodňarov. Členovia folklórneho súboru Brežinky pri pamätníku zaspievali piesne s vojenskou tematikou. Svojím príhovorom rusínsky aktivista Štefan Drozd v krátkosti objasnil život partizánov a obyvateľov okolitých obcí v období SNP. Po výstupe Obecný úrad v Závade zabezpečil prítomným občerstvenie a pohostenie. Účastníci spomienkovej slávnosti si uctili pamiatku padlých hrdinov na cintoríne v Závade a Ruskej Porube. Vzácnym hosťom bola atašé Ruskej federácie Anna Chodajeva, ktorá spoločne aj so starostami obcí za sprievodu dychovej hudby položili vence k pamätníkom obetiam 2. svetovej vojny. V Kultúrnom dome v Ruskej Porube zaznela v úvode hymna SR v podaní Orchestru vychodňarov. Prítomným sa prihovorila atašé Ruskej federácie Anna Chodajeva, člen Výboru MS Miroslav Gešper a za SZPB Vranov n./Topľou 1 Michal Pavlečko. Divadelnými scénkami matičiari z Hencoviec prezentovali a priblížili obecenstvu činnosť partizánskej skupiny v okolitých obciach. So svojím hudobným repertoárom vystúpila a o zábavu sa postarala folklórna skupina Brežinky z Cabova. Starosta obce v Ruskej Porube pripravil pohostenie poľovníckym guľášom, chutnou pečenou klobáskou a občerstvením.

Miroslav Gešper

2019-09-25T16:34:24+00:0025 septembra 2019 |Prešovský kraj|
X