Po stopách národovcov


//Po stopách národovcov

Putovanie po stopách národovcov, ktoré členovia spoločenských organizácií obce Trenčianska Teplá – miestneho odboru Matice slovenskej a regionálnej organizácie vyslúžilých vojakov gen. M. R. Štefánika zahájili v minulom roku návštevou Uhrovca a to rodného domu Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka, tiež Jankovho vŕšku pokračovalo i v tomto roku.

Naše spoznávanie osobností a histórie slovenského národa sme dňa 17. augusta 2021 nasmerovali do Modry, Pezinku a Ivanky pri Dunaji.

V Modre sme navštívili múzeum Ľudovíta Štúra, budovu v ktorej žil niekoľko rokov Ľudovít Štúr a tu aj zomrel. Všetkých účastníkov zaujal pútavý výklad našej sprievodkyne o živote, diele a činnosti tejto výraznej osobnosti a doplnili sme si tak poznatky z návštevy v Uhrovci. Navštívili sme aj pamätnú izbu v ktorej dokonal pozemskú púť, ako i pamätník v strede mesta a hrob na cintoríne, kde sme položili kytičku vďaky.

V Pezinku sme si individuálne pozreli mesto a niektorí posedeli pri ochutnávke vína z karpatského regiónu.

Významným zastavením bola pre nás Ivanka pri Dunaji, miesto havárie a skonu nášho velikána M. R. Štefánika, jednej z najvýraznejších osobností dejín nášho národa, ktorý sa usiloval o odtrhnutie spod rakúsko – uhorského jarma a vytvorenie samostatného česko-slovenského štátu. Pri pamätníku na túto pre náš národ veľmi nešťastnú udalosť sme sa poklonili jeho pamiatke, zaspievali národné piesne a položili kytičku vďaky za obec Trenčiansku Teplú. Táto návšteva zanechala vo všetkých účastníkoch hlboký dojem, ale najmä vďaku za činnosť týchto našich osobností.

Účastníci spomienkového zájazdu sa zároveň dohodli na stretnutí dňa 1. septembra, aby sme si pripomenuli ďalší významný medzník nášho národa a to Deň Ústavy SR prijatej v roku 1992. Tento deň sme si uctili pri Lipke ústavy pri obecnom úrade, ako i pri pomníku padlým v prvej i druhej svetovej vojne a SNP krátkym príhovorom, zaspievaním národných piesní a zapálením sviec.

V spoznávaní histórie a významných osobností nášho národa budeme naďalej pokračovať a zápajať i viac mladých ľudí.

Do spoznávania histórie i súčasnosti patrí i návšteva Galérie M. Bazovského v Trenčíne, kde v súčasnosti je inštalovaná výstava obrazov akademického maliara Štefana Straku, nášho rodáka, ktorý tragicky zahynul v r.1932, ako i výstava diel súčasného keramikára Iľju Holešovského, občana Trenčianskej Teplej. Zaujali nás diela týchto umelcov a je zaujímavé aj akési prepojenie medzi nimi. Pred časom bol z pomníka Štefana Straku odcudzený bronzový reliéf s portrétom nášho akademického maliara a práve takýto reliéf vyrobil z keramiky a osadil na pomník pán Holešovský, za čo sú mu obec a občania  povďační. Inštalovanie výstav týchto umelcov súčasne je akýmsi prepojením medzi nimi a tiež spätosťou s našou obcou.

Našim úprimným prianím je, aby naše deti a vnuci spoznávali históriu svojho národa a jej osobností, aby národná hrdosť v nich pretrvávala a rástla.

Výbor MO Matice slovenskej

2021-09-20T14:34:50+00:0020 septembra 2021 |Trenčiansky kraj|
X