Pocta A. I. Dobrianskemu a beseda k Roku odkazu štúrovcov v Michalovciach


//Pocta A. I. Dobrianskemu a beseda k Roku odkazu štúrovcov v Michalovciach

Dom Matice slovenskej Michalovce a Slovenský literárny ústav Matice slovenskej zorganizovali 24. marca 2022 menšie podujatie k Roku odkazu štúrovcov a výročiu úmrtia Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho (* 19. december 1817, Rudlov – † 19. marec 1901, Innsbruck) pre žiakov Základnej školy Teodora Jozefa Moussona.

Lukáš Perný zo Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej a riaditeľka Domu Matice slovenskej Karin Obšatníková spolu zorganizovali podujatie, ktoré bolo započaté slávnostným položením venca a predstavením odkazu Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho – národného buditeľa Zemplínu známeho ako „rusínsky Štúr“ (pozri aj článok Viliama Komoru: Významné výročie rusínskeho štúra pre SNN)  – pri príležitosti 121. výročia jeho úmrtia.

Žiaci sa dozvedeli o Dobrianskeho aktivitách v oblasti kultúry, v rámci národného hnutia, ale aj v oblasti banskej techniky a lesníctva. Dobriansky hovoril deviatimi jazykmi, spolupracoval so štúrovským hnutím, pomáhal pri nábore dobrovoľníkov v meruôsmich rokoch, podieľal sa na kodifikácii spisovnej slovenčiny, spolupracoval s Hurbanom, Radlinským, Palackým či Havličkom-Borovským, bojoval za svojbytnosť Rusínov, viedol rokovania medzi Ruskom a Rakúskom, pričinil sa o povolenie Peštbudínskych vedomostí, dvakrát bol zvolený za poslanca uhorského snemu a v tých najťažších časoch obraňoval slovanské národy v rámci Uhorska.

Následne sa žiaci presunuli k Domu Matice slovenskej pred bustu Štefana Moysesa, zakladateľa Matice slovenskej, a pokračovali do prednáškovej miestnosti, kde ich čakala spoločná beseda s Lukášom Perným a Karin Obšatníkovou na tému Štúrovci a Matica slovenská.

Na úvod sa žiaci zoznámili s úlohou, poslaním a aktivitou Štúrovej družiny. Prednáška pokračovala predstavením významných dokumentov slovenskej štátnosti, opisom vzniku Matice slovenskej a napokon aj predstavením jednotlivých štúrovcov, ktorí majú tohto roku 200. výročie narodenia (Janko Kráľ, Štefan Marko Daxner, Ján Francisci-Rimavský, Jozef Viktorin a ďalší).

Karin Obšatníková predstavila činnosť Domu Matice slovenskej v Michalovciach a pozvala žiakov na niektoré regionálne či celoslovenské podujatia. Na záver podujatia žiaci dostali otázky, na ktoré úspešne odpovedali.

PhDr. Lukáš Perný, PhD., vedecko-výskumný pracovník, Slovenský literárny ústav Matice slovenskej

 

2022-03-31T11:00:02+00:0030 marca 2022 |Košický kraj|
X