Podporné stanoviská pre Maticu slovenskú od krajanských spolkov zo Švédska, Francúzska a Poľska


//Podporné stanoviská pre Maticu slovenskú od krajanských spolkov zo Švédska, Francúzska a Poľska

So znepokojením sledujeme, ako národnú ustanovizeň Maticu slovenskú vtláča Slovenská republika a jej vláda do nemožnej situácie. Ak táto organizácia má prežiť, a ak je táto situácia na takej úrovni, je to veľmi smutné!

Je zaujímavé, že nie prvá vláda Slovenskej republiky útočí na národnú ustanovizeň Maticu slovenskú. My v zahraničí sledujeme neustály ,,boj“ Matice o svoje prežitie. Je zrejmé, že asi sú Slovákom bližšie národnostné menšiny než vlastná a najstaršia organizácia, za ktorú bojovali naši predkovia. Štát nepotrebuje v tomto prípade dokumentovať a ,,chváliť sa“ medzinárodne starostlivosťou o menšiny na Slovensku, lebo Slováci rozhodne medzi menšiny nepatria. Bývalý minister kultúry dokázal behom krátkeho času pripraviť Maticu o budovu na Hostihore, tým aj o Národnú knižnicu, prvú budovu v strede mesta Martin, o zámok v Diviakoch a ďalšie objekty, nehovoriac o prepúšťaní desiatok vysokokvalifikovaných zamestnancov. Prvá budova Matice je dezolátnom stave. Vždy pod zámienkou financií (alebo?). K menšinám sa takto správať vláda nemôže. Pravda!

Matica sa dlhé roky stará o udržiavanie tradícií, kultúry, ako aj o Slovákov v zahraničí. Keď pozorujeme vzťah MK SR k Matici, je nám z toho veľmi smutno. Uvedomuje si zodpovedný minister, akú prácu Matica vytvára? Aké sú dejiny, cez ktoré ustanovizeň prešla?

Za bývalého režimu sa politizovalo, ale boli si vedomí dôležitosti Matice, ktorá reprezentuje slovenskosť národa. Samotný prezident Novotný sa zrejme ,,potkol“ na nevraživosti a slovenskí súdruhovia mu to pripočítali neskôr k jeho meritom. Ak je ministrom neznalá osoba okolo významu Matice, vždy je čas ešte poučiť sa.

Zahraniční Slováci a iste väčšina Slovákov so šikanovaním nesúhlasia! Nám Slovákom v zahraničí na Matici záleží. Bola to desaťročia práve tá organizácia, čo nám pomáhala udržovať slovenskosť, spájala zahraničie s domovom. Vytvárala sa zahraničná Matica a v mnohom slovenskom svete je dodnes činná. Je naozaj odvaha Maticu ,,vtláčať“ do kúta? Majme úctu k jej bohatej kultúrnej a národnej činnosti. Alebo sme už v dnešnom svete tak globalizovaní, že zabúdame na vlastné hniezdo? Pri najmenšej snahe sa iste nájde plno možností s prihliadnutím, akú činnosť Matica vytvára nielen v zahraničí, ale iste i na domácej pôde, hlavne na vidieku a pri práci s mládežou, folklórom a udržovaní slovenského vlasteneckého ducha. Aby Matica bola Maticou!

 

Dušan Daučík

Člen Rady zahraničných Slovákov pri MS

Čestný predseda Švédsko Slovenského spolku

1. Podpredseda Svetového združenia Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Edita Manáková

Predsedníčka Spolku francúzsko-slovenského priateľstva

Členka Rady zahraničných Slovákov pri MS

 

Matica slovenská, organizácia, na ktorú  sme hrdí my všetci, Slováci žijúci doma či v zahraničí, organizáciu, ktorá by mala byť podporovaná, aby pokračovala v jej dôležitej  činnosti, plniť jej poslanie. Namiesto toho znižovaním financií ju likvidujeme, podrezávame vetvu našej kultúrnej organizácii. Ktorý z národov to robí? Myslím si, že žiaden.

Každý národ sa snaží čo najviac zviditeľňovať svoju kultúru. Ktorá iná organizácia ju môže nahradiť, rozvíjať a upevňovať slovenské vlastenectvo, prebúdzať a umocňovať národné povedomie Slovákov i krajanov žijúcich v zahraničí, prehlbovať vzťah občanov k slovenskej štátnosti? Ale aj zúčastňovať sa na propagácii Slovenskej republiky, rozvíjať styky s európskymi a svetovými organizáciami pre otázky kultúry, národnej identity a ďalšie dôležité úloh. Z tohoto dôvodu by naše orgány mali prehodnotiť svoje rozhodnutie.

So zármutkom sme sa dozvedeli o skracovaní dotácií NAŠEJ Matice slovenskej. Pre nás, Slovákov žijúcich v zahraničí, je to nepochopiteľný krok! Keď sme odchádzali za hranice Slovenska, v srdci sme si brali so sebou kus slovenskej zeme. Čo sa stane so zemou, keď sa nepolieva? Čo sa stane so zemou, keď na ňu nesvieti slnko? Čo sa stane so zemou, keď sa neobhospodaruje? Matica slovenská od svojho vzniku až podnes bola našou vodou, naším slnkom a naším kultúrnym správcom. Ak jej pôsobenie zanikne, lebo bez finančnej podpory aj s najlepšou vôľou oddaných pracovníkov iná možnosť nie je, tak nás opustí jeden z hlavných pilierov, ktorý udržuje našu slovenskú kultúru pre nás a našich potomkov. Naozaj to chceme? Naozaj chceme, aby bolo zabudnuté na tých, ktorí si udržiavajú a šíria našu krásnu kultúru? Naozaj chceme prestať propagovať našu krásnu krajinu?

Prehodnoďte, prosím, Vaše rozhodnutie, ktoré trvalo poznačí našu identitu, na ktorú sme pravom hrdí! Dôverujeme Vám a prosíme Vás, aby ste nás nesklamali!

Edita Manáková za Spolok francúzsko-slovenského priateľstva

Spolok Slovákov v Poľsku podporil Maticu slovenskú v súčasnej situácii

Spolok Slovákov v Poľsku vyjadruje podporu Matici slovenskej v súvislosti s návrhom na zníženie dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o 23%, s ktorým táto národná inštitúcia nesúhlasí, keďže by znamenal značné oklieštenie jej činnosti. Matica slovenská je totiž jediná inštitúcia svojho druhu na Slovensku, založená na národnom princípe, s výrazným historickým akcentom a s presahom aj do zahraničia. Má zásluhu na pestovaní a kultivovaní slovenského jazyka, vzdelávaní a vytváraní hodnotového systému založeného na národnom princípe, ako aj budovaní, udržiavaní a kreovaní slovenského národného povedomia. V minulosti i dnes sa v rámci možností usiluje implementovať tieto hodnoty tiež medzi Slovákov žijúcich v zahraničí, vrátane Slovákov v Poľsku. Obávame sa, že likvidácia činnosti Matice slovenskej, ktorá jej pri tak rapídnom znížení finančných prostriedkov hrozí, nielenže eliminuje jeden z historických pilierov slovenskej svojbytnosti, ale zároveň spôsobí relativizáciu národných hodnôt, pričom národ, ktorý si neváži sám seba, je aj v zahraničí inými národmi vnímaný ako národ, ktorý nie je hodný úcty. Preto veríme, že aj v tejto ťažkej dobe Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky nájde primerané finančné prostriedky i morálnu podporu na fungovanie Matice slovenskej.

V Krakove, 11. novembra 2020

Ľudomír Molitoris, generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku

Agáta Jednžejčíková, šéfredaktorka krajanského časopisu Život

Milica Majeriková-Molitoris, šéfredaktorka vedeckej ročenky Almanach Slováci v Poľsku

 

 

2020-11-13T10:09:57+00:0011 novembra 2020 |Zahraničie|
X