Polomskí matičiari oslavovali aj bilancovali….


//Polomskí matičiari oslavovali aj bilancovali….

Vie  o  nás  všetko. Viac,  než  mnohí  iní
A  napriek  tomu  nikdy  nesklame.
A  nespomína  dlho  na  prečiny.
O  kom  to  vravím?  Predsa  o  mame.

 Mama.  Ten  človek,  čo  najdlhšie  mlčí,
keď  ublížia  mu  jeho najbližší.
Po  každom  páde  znova  chodiť  učí.
Po  každom  plači  znova  utíši..

V kultúrnom dome pri Obecnom úrade sa rozozneli tóny Kuzmányho hymnickej básne „Kto za pravdu horí“, ktorou sa začala výročná členská schôdza  Miestneho odboru  Matice slovenskej v Gemerskej  Polome. Stretnutie matičiarov  malo  slávnostný priebeh pretože bolo spojené aj s oslavou Dňa matiek. Hneď v úvode prítomné mamy a staré mamy prišli pozdraviť deti z tunajšej materskej školy so svojim programom. Program bol naozaj krásny,  začo patrí poďakovanie nielen deťom ale aj pani učiteľkám,  ktoré ich pripravovali. Na záver svojho vystúpenia detičky rozdali prítomným mamám a starým mamám veľmi pekné vlastnoručne vyrobené darčeky v podobe srdiečok .

Následne sa ujala slova predsedníčka MO MS  p. Mária  Antalová, ktorá privítala hostí ,Mgr. Lilian  Bronďošovú ,  starostku obce ,  riaditeľku Domu Matice slovenskej v Rožňave Ing. Zlaticu Halkovú, p. Tatianu Tomkovú kultúrno –  osvetovú pracovníčku  Domu Matice v Rožňave, ako aj  všetkých prítomných. Zároveň oboznámila prítomných s  činnosťou MO v roku 2018 . Aktivít bolo naozaj dosť. V spolupráci so ZŠ, OÚ, Obecnou knižnicou či Turistickým oddielom  sme spoluorganizátormi  rôznych akcií. V rámci vypracovaných projektov  regionálnej kultúry finančne podporujeme rôzne akcie:   súťaž v prednese poézie a prózy pod názvom „Kellnerova Poloma“ , kde sme súťažiacim a oceneným darovali knižky. „Noc s Andersenom“, v rámci ktorej sme prítomným deťom predstavili život a dielo nášho rodáka P.Kellnera Hostinského  a zároveň ako milú pozornosť  všetky deti dostali  odznaky s portrétom tohto veľkého rozprávkára . Každoročne sa v polovici júla  členovia nášho  MO MS zúčastňujú   na okresnej Vatre zvrchovanosti  vo Vlachove  ktorá sa v roku 2018 konala  pri príležitosti Vyhlásenia deklarácie slobodného, samostatného a zvrchovaného Slovenska. Náš MO MS sa zúčastnil v počte 22 členov. 5.7.2018 sme sa v Rožňave  spoločne s evanjelickým spevokolom  zúčastnili na malej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 1155 výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu a 155 výročia založenia Matice slovenskej. Je potešiteľné že si MO MS v spolupráci s Obecným úradom uctí významné osobnosti, nositeľov  kultúrnych a folklórnych tradícií v našej obci. Dôkazom toho je aj milé posedenie  v deň 75. narodenín p .Mgr. Rudolfa Hanuštiaka, hudobného pedagóga, matičiara,  v Obecnej knižnici. Dňa 8. septembra sme v spolupráci s evanjelickým cirkevným zborom   a obcou v evanjelickom kostole zorganizovali  slávnostné služby Božie pri príležitosti  195. výročia  narodenia a 145. výročia   smrti slovenského spisovateľa, novinára, historika, filozofa, redaktora Slovenských národných novín  nadšeného štúrovca a polomského  rodáka  P. Kellnera Záboja Hostinského.

Čo sa týka plánu na rok 2019 budeme pokračovať v zabehnutých kultúrnych, športových či brigádnických  aktivitách. Ako sa hovorí z každého rožku –  trošku.V diskusii vystúpila pani riaditeľka Domu Matice slovenskej Ing. Zlatka Halková, ktorá oboznámila prítomných s aktivitami ktoré organizuje DMS a srdečne nás  na ne pozvala.

Predsedníčka poďakovala za dobrú  spoluprácu v minulom roku Domu Matice v Rožňave, vedeniu Obecného úradu, Materskej školy, Obecnej knižnici ako aj Základnej škole .Poďakovali sme aj našej jubilantke ktorej sme odovzdali ďakovný list a kvietok.Milé posedenie sme ukončili chutným jedlom ktoré pripravili členky MO MS.

 

Mária Antalová,
predsedníčka MO MS Gemerská Poloma

 

 

 

2019-05-16T13:28:16+00:0016 mája 2019 |Košický kraj|
X