Pomník padlých Kremničanov v 1. svetovej vojne


//Pomník padlých Kremničanov v 1. svetovej vojne

Pôvodne bol pomník postavený v roku 1899 neďaleko Anna kaplnky, pri príležitosti 50. výročia prechodu divízie uhorských (maďarských) vojsk z Kremnice, cez tunel na hrebeni Skalky do Banskej Bystrice i s vojenskou technikou, ustupujúcej pred Rakúskou cisárskou armádou dňa 24. januára 1849. Pohronská cesta zo Svätého Kríža na Budču bola v rakúskych rukách. Postavený bol na betónovom zvýšenom základe, ku ktorému viedol od cesty chodník ukončený schodmi. Zhotovený bol z liatiny kombinovanej s oceľou. Skladal sa z ihlanovitého úzkeho pilóna vysokého cca 7 metrov, postaveného na širšej štvorcovej kovovej základni. Na prchole pilóna bol umiestnený vták turul z bronzu (maďarský mytologický vták, niečo ako orol) s roztiahnutými krídlami.

V základovej časti v čelnom pohľade od prístupového chodníka bola tabuľa s nápisom v maďarskom jazyku, ktorý v preklade v preklade archivára Matunáka znel: „Cez tieto neschodné cesty prešiel z Kremnice do Banskej Bystrice v slávnom boji za slobodu v rokoch 1848/1849, pod vodcovstvom generála Arthúra Gorgeiho a veliteľstvom plukovníka Ludvika Aulicha s mnohými a veľkými prekážkami vytrvalo a šťastne zápasivšie v noci z 24 – 25. januára r. 1849 šereg našich hrdínských honvédov.“ Okolie pamätníka malo parkovú úpravu s lavičkami.

Pomník bol za nejasných okolností v roku 1919 odstránený. Mesto Kremnica v roku 1928 ho dalo upraviť a znovu postaviť na pôvodné miesto pri príležitosti 10. výročia vzniku Československej republiky a 600-ročného jestvovania mesta Kremnica, Na vrchole zúženého štvorhranného pilónu bol namiesto turula umiestnený slovenský dvojkríž na trojvrší. Na štvorcovom pilóne bolo upevnených priskrutkovaním na každej strane po 19 kusov bronzových tabuliek nad sebou, spolu 76 kusov, s menami Kremničanov padlých v 1. svetovej vojne a s údajmi: mena. kde a v ktorom roku padli. Na základnom štvorcovom podstavci po stranách boli umiestnené 4 nové tabule s textom. Na dvoch tabuliach bol slovenský text v znení: „Tento pomník bol postavený v roku 1928 v 10-tom roku Československej Republiky a pri 600. výročí založenia hlavného banského a mincovného mesta Kremnice, na pamiatku vo svetovej válke – r. 1914 – 1918 – padlých obyvateľov mesta Kremnice“ a na druhej text v znení: „Sloboda a samostatnosť nášho národa a našej československej vlasti zrodila sa zo svetovej valky a preto s pietou myslíme na synov nášho mesta ktorí stali sa jej obeťami.“ Na druhých dvoch tabuliach bol rovnaký text ale v nemčine.

Pomník bol postavený a slávnostne odhalený 27. októbra 1928 na pamiatku padlým obyvateľom mesta Kremnica v 1. svetovej vojne. Pri tejto príležitosti Mestské zastupiteľstvo zvolilo 9 čestných mešťanov. Prvým z nich bol prezident Československej republiky Tomáš Garique Masaryk a druhým zahraničný minister Eduard Beneš. Slávnostný sprievod sa pohol o 17. hodine od mestského domu do Zvolenskej doliny k odhaleniu pomníka. Následne po odhalení pomníka sa konal lampiónový sprievod a ohňostroj. Večer o 20. hodine sa uskutočnila slávnostná akadémia „U Jeleňa“, ktorá sa opakovala na druhý deň. Dňa 28. októbra 1928 bol odhalený pri tomto výročí dvojitého jubilea mesta aj druhý kamenný pomník s mramorovými doskami, postavený na Hviezdoslavovho námestí. Pri tejto príležitosti boli domy ozdobené štátnymi i národnými zástavami.

Pomník pri Anna kaplnke je evidovaný v Súpise pamätihodnosti mesta Kremnica, 1. časť strana č. 8, písmeno E, vydaný Komisiou pre evidenciu pamätihodností mesta Kremnica ktorú neskoršie mesto Kremnica zrušilo. Jej predsedom bol Milan Rybársky, ktorý vydal dva diely – Súpis pamätihodností mesta Kremnica a zabezpečil vyhotovenie fotodokumentácie pomníka. V roku 2006 v lete boli z pomníka ukradnuté všetky bronzové tabuľky s menami padlých nezistenými vandalmi. Dielo skazy pomníka bolo dovŕšené na jeseň v tom istom roku, keď počas víchrice zasiahli pomník hrubé padajúce stromy, ktoré ho dolámali na viacero kusov. Uložené boli na Technických službách Kremnica, kde sú dodnes.

Záverom konštatujem, že za uplynulé obdobie 13 rokov sa nenašli finančné zdroje na obnovu a znovupostavenie pomníka, pripomínajúceho padlých 76 Kremničanov v 1. svetovej vojne. Keď ešte stál, tak sa pri ňom častejšie zastavovali obyvatelia mesta i turisti a položením kytičky kvetov si uctili ich pamiatku. Miestny odbor MS usporiadal dňa 21. 11. 2019 besedu, na ktorej Milan Rybársky s manželkou Annou oboznámili prítomných s históriou pomníka a s menami padlých Kremničanov. Miestny odbor MS im po rokoch venoval aspoň tichú spomienku, lebo veniec nie je kde položiť. O pripomenutie si padlých Kremničanov počas 1. svetovej vojny neprejavil záujem ani bývalý režim. Podujatie moderovala členka MO MS Matilda Olbrichtová.

Milan Rybársky,
predseda MO MS v Kremnici

 

2019-12-03T08:09:03+00:002 decembra 2019 |Banskobystrický kraj|
X