Popoludnie so slovenskou poéziou


//Popoludnie so slovenskou poéziou

Jún sa v Dome Matice slovenskej v Nitre niesol v znamení dvoch významných výročí. Podujatie Popoludnie so slovenskou poéziou preložené z marca sa tešilo veľkému počtu návštevníkov a takmer dvojhodinovému kultúrnemu programu. Už  minulý rok matičný dom reagoval na výzvu matičiarov zo Spiša, kedy sa zapojil do Svetového dňa poézie. Dva nitrianske miestne odbory Matice slovenskej Klokočina a Chrenová sa rozhodli pokračovať v pravidelných cykloch poetických popoludní. Spolu s Domom MS v Nitre zostavili bohatý program venovaný 200. výročiu narodenia Andreja Sládkoviča a blížiacemu sa 140. výročiu narodenia generála Milana Rastislava Štefánika.

Do prednesu sa zapojili matičiari z oboch odborov. V podaní Jána Galabu odznela v úvode vybraná časť najznámejšej Sládkovičovej básne Marína. Jozef Garlík predstavil už jeho menej známu poéziu Oko tvoje. Verejnosti povedal viac aj o zachovanej ľúbostnej korešpondencii medzi A. Sládkovičom a jeho manželkou Júliou Antóniou Sekovičovou. Dvojicu pánov doplnil ženský prednes Ruženy Burjovej básní Detvan a Krajanom.

K poézii nechýbala hudba, tentoraz v podaní Speváckej skupiny Nevädza a hra na fujare Jána Bartolena. Zaujímavosťou bolo predstavenie veršov, ktorých autorom je samotný M. R. Štefánik. Zhudobnenie básne Fialôčka v mojej vôli po prvýkrát uviedol predseda MO MS Mojmírovce Robert Žilík. Pri rekonštrukcii tejto hudobnej pamiatky zámerne siahol po ľudových nápevoch a inšpirácii ľudovou baladou z oblasti Záhoria a Myjavy. Takéto prevedenie je skutočne novým, pričom verejnosti sú skôr známe úpravy tejto básne Mikulášom Schneiderom Trnavským.

Popoludnie so slovenskou poéziou priblížilo aj dva historické dokumenty Matice slovenskej venované obom spomínaným osobnostiam. Spestrením programu bola možnosť navštívenia aktuálnej výstavy Divadelného ústavu Generál na javisku či nostalgický retro kútik s možnosťou vypočutia si starých platní s nahrávkami Maríny a Detvana. Vzácne platne aj ostatných slovenských básnikov dostal do daru Dom MS v Nitre od predsedníčky MO MS Nitra – Klokočina Márie Lietavovej. Práve jej ako spoluorganizátorke podujatia a zároveň predsedníčke MO MS Nitra – Chrenová Tatiane Moravčíkovej bol v závere podujatia odovzdaný ďakovný list a symbolický pozdrav od predsedníčky MO MS Spišská Nová Ves Jolany Prochotskej.

Veronika Bilicová

Dom MS v Nitre

Popis k fotografiám:

Sládkovičovu Marínu predniesol Ján Galaba, MO MS Nitra – Chrenová

Dvojicu pánov doplnil ženský prednes Ruženy Burjovej z MO MS Nitra – Chrenová

Programom sprevádzala Spevácka skupina Nevädza

 

Podujatie preložené z marca sa tešilo veľkému počtu návštevníkov, ktorí dodržiavali všetky opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR a usmerneniami regionálnych hygienikov

2020-07-20T10:45:14+00:0020 júla 2020 |Nitriansky kraj|
X