Popradský matičný odbor jubiluje


//Popradský matičný odbor jubiluje

8. decembra sa stretli  členovia  popradského odboru, aby sa  už tradične poďakovali za rok v Matici slovenskej. Tento rok sme si 27. novembra pripomenuli 95. výročie jej založenia v Poprade. Preto úvod patril  spomienkovej rekapitulácií  matičného diania v našom meste Poprad. S malými silami, ale zato s veľkým nadšením sme nepochybne  prispeli  do kultúry mesta. K slávnosti patrila na začiatku matičná hymna, báseň P. O. Hviezdoslava Pozdrav, v prednese Rastislava Daleckého, blahoželanie jubilujúcim členom  a spontánne živio s prípitkom. V predvianočnej atmosfére zneli koledy a vinše speváčok zo skupiny Slovenka. Anna Brutvanová, Viera Ilavská a Mária Lenková  nám priniesli  pôvodné zvykoslovie a vinše z rodných obcí podtatranského kraja – Východnej, Važca a Štrby. Pôsobivé bolo aj vianočné pásmo rusínskych kolied a vinšov v podaní speváčok  zo  svitského súboru Jánošík  Beáta Kalinová, Viera Polovková a Andrea Markovičová. Spoločenské posedenie  bolo príležitosťou  pripomenúť si  vzácne udalosti roka 2022.

Bol to rok plodný, bohatý na matičné dianie. Už samotný 23. ročník slovenských povestí, ktorý sa natrvalo zakorenil v podtatranskej zemi. V Klube Milana Rúfusa sme vzdali poctu  básnikom  katolíckej moderny Pavlovi Ušákovi Olivovi a Jankovi Silanovi. Vyvrcholením našich snáh bolo odhalenie pamätnej tabule básnikovi, ktorý posledné roky života pretrpel v tatranských  sanatóriách a zomrel ako 26 ročný v liečebni v Kvetnici. Záujem a podnet na inštalovaní  pamätnej tabule  prejavil rodák z Kvetnice František Horváth a prispel všestranne aj  ako darca a podrovateľ tejto myšlienky. Veľké nadšenie a nasadenie prejavila aj Elena Bačkorová a matiční nadšenci z Popradu a Veľkej Lomnice, najmä pri oslovovaní a získaní darcov farského spoločenstva v Kvetnici, kresťanských seniorov z Popradu a individuálnych darcov.

4. septembra sme mu odhalili pamätnú tabuľu na kaplnke sv. Heleny v Kvetnici za účasti starostu z Kátloviec Pavla Johanesa a kňaza Pavla Zemku. Kátlovce sú rodnou obcou kňaza a básnika.“Aby nás oblaky večne tiahli do výšky“ je veľavravným mottom  básnika.

V priestoroch knižnice sa uskutočnila výstava Slovenský ornament  Štefana Romualda Kostelničáka. Výklad poskytla Daniela Čiasnohová z Košíc, nadšená propagátorka  jeho diela.

30. výročie vyhlásenia zvrchovanosti slovenského národa sme si uctili účasťou na vatrách zvrchovanosti  v Levoči, Štrbe a v Černovej, kde sme sa poklonili martýrom Černovskej tragédie z roku 1907.

V októbri sme v Levoči slávili Deň Ľudovíta Štúra a navštívili sme aj Štúrovskú izbu.

V novembri sme popri celoročnej starostlivosti o hrobové miesta osobností venovali pietnu spomienku  Š. Mnoheľovi a P. U. Olivovi  spolu so štvrtákmi Spojenej cirkevnej školy v Poprade.

V sídle Matice  sme usporiadali  tvorivé dielne viažuce sa  k  Veľkej noci a k Vianociam. Spoločne sme na pohľadnice  písali vianočné želania a vinše, spievali a prednášali na mikulášsku tému.

Štúrove slovo: “Kým duch v národe, národ žije“, je pre  nás záväzné, a povzbudzujúce. Vedie nás a oduševňuje aj Vlado Mináč múdrym výrokom: „Nie moc, ktorá je pominuteľná, ale duch, ktorý trvá, je naša cesta, náš cieľ, náš osud“. To je aj  hlboký zmysel ročitej cesty našej 95 ročnej Matice . Preto napriek všetkému, trváme…

Ľudmila Hrehorčáková

 

  

 

2022-12-16T12:18:02+00:0016 decembra 2022 |Prešovský kraj|
X