Posedenie pri vianočnej kapustnici


//Posedenie pri vianočnej kapustnici

Každoročne sa druhý piatkový podvečer v decembri stretávajú dunajskostredskí matičiari v Dome MS, aby si spoločne posedeli  a zabavili sa pre prichádzajúcimi vianočnými sviatkami. O slávnostnú  výzdobu klubovne a vynikajúcu vianočnú kapustnicu sa postarali členky výboru MO MS Elena a Jozef  Broszovci, Oľga Andicsová, Monika Benkovská a Anna Danielová zo sponzorského príspevku okresnej organizácie SNS a Smer, o sladkosti sa už tradične „batôžkovo“ postarali matičiari.

Na úvod všetkých privítala predsedníčka MO MS RNDr. Monika Benkovská, následne sa slávnostným príhovorom prítomným prihovorila riaditeľka Domu MS v Dunajskej Strede Libuša Klučková, PhD., ktorá sa poďakovala členom výboru, ktorí celý rok pripravovali a organizovali rôzne podujatia pre matičiarov, ale tiež všetkým popriala príjemné posedenie a veľa zdravia a šťastia do nového roku.

V krátkom kultúrnom programe vystúpili s pásmom pesničiek deti zo Základnej školy Smetanov háj v Dunajskej Strede a pani Majka Kozárová, ktorá matičiarov zabavila ľudovými pesničkami s vlastným originálnym textom. Po skonzumovaní vynikajúcej vianočnej kapustnici nasledovala voľná zábava za spevu skupiny Slnečnica až do neskorých večerných hodín, keď sa matičiari rozlúčili s prianím veselých sviatkov a šťastného Nového roku.

2019-12-30T16:27:19+00:0030 decembra 2019 |Trnavský kraj|
X