Potulky s Teréziou Vansovou


//Potulky s Teréziou Vansovou

MO MS v Tisovci si  už druhýkrát v tomto roku  pripomenul život a tvorbu významnej slovenskej osobnosti – Terézie Vansovej. Tentokrát naše kroky viedli do obce Rimavská Píla. Terézia Vansová v Rimavskej Píle prežila takmer tridsať rokov a výrazne v nej ovplyvnila spoločenský, kultúrny i politický život. Pre obyvateľov obce sme pripravili krátke literárne pásmo, ktoré sme začali pred Ľajtmankou – tak sa volá prameň pri evanjelickom kostole, z ktorého si mnohí aj dnes naberajú vodu. V čase pôsobenia Terézie Vansovej v obci bola Ľajtmanka miestom častých posedení T. Vansovej s obyvateľmi obce. Pokračovali sme pietnym aktom pri pomníku T. Vansovej. Literárne pásmo sme realizovali na troch pamätných miestach obce: prvým bol priestor Komunitnej a zborovej miestnosti v bývalej evanjelickej škole, pokračovali sme návštevou  nového evanjelického chrámu z roku 1952 a záverečné stretnutie a posedenie sme realizovali na evanjelickej fare, práve v miestnostiach fary, v ktorých T. Vansová tridsať rokov žila. Literárne pásmo viedla PaedDr. Monika Koncošová, predsedníčka MO Matice slovenskej v Tisovci. Dôležitou súčasťou literárneho pásma boli ukážky z literárnej tvorby T. Vansovej, ktoré  sa podujali čítať ženy z obce Rimavská Píla – Ružena Štulajterová, Miroslava  Kojnoková, Slávka Slivková, Zuzana Vasová, Zlata Huľuková a Monika Miškove. Spoločne sme prežili vzácne okamihy, ktoré ovládla príjemná komorná atmosféra, rozhovory, spomienky na T. Vansovú a jej manžela, spomienky na život v minulosti. Aj takto sme si zaspomínali na vzácnu ženu, ktorú obyvatelia obce Rimavská Píla dodnes považujú za svoju.

Členovia MO MS v Tisovci

2022-09-22T13:07:43+00:0022 septembra 2022 |Banskobystrický kraj|
X