Prameňáčky pod Inovcom


//Prameňáčky pod Inovcom

V dňoch 3. až 5. júna 2022 sa (po dvoch rokoch prestávky kvôli pandémii) konal v obci Veľká Lehota folklórny festival Pod Inovcom. Témou tohoročného bola mágia, kúzla a čary. Mágia bola a je súčasťou života ľudí. Naši predkovia vravievali: „Nepraj nikomu nič zlé, nepreklínaj. Vždy sa ti všetko vráti – to dobré, aj to zlé.“  O mágii povedala naša známa etnologička Katarína Nádaská: „Mágia patrí k pokladom ľudovej kultúry, ktorý nám zanechali naši predkovia. Vydáva svedectvá o živote, o svete, v ktorom žili, o ich myslení, ale aj vytrvalom úsilí vyrovnať sa so všetkým, čo im život priniesol.“

V nedeľu 5. júna, v rámci programu „Čo je nám súdenô“, vystúpila aj spevácka skupina Prameň z Miestneho odboru Matice slovenskej Žarnovica. O tom, že Prameň je v regióne známy, svedčí aj skutočnosť, že po príchode na miesto konania speváčky spoznávali podľa kroja. Dokonca ich spoznal aj známy ľudový zabávač a imitátor Martin Kopor, ktorý ich privítal takýmto dvojverším: „Ľudia moji už je ámeň, prišla skupina Prameň.“

Spevácka skupina Prameň vystúpila v programe ako prvá, po príhovore moderátora Martina Kopra, ktorý na úvod vyrozprával rozprávku o Slovákoch.  Prameňáčky zaspievali štyri ľudové piesne:  Vyrástol mi pod okienkom ľadníček, V záhrade som bielu ružu trhala, Mala som milého a Keď som išla včera ráno z kostola. Diváci spievali spolu s nimi a ich vystúpenie odmenili potleskom. V rámci programu dospelých vystúpilo spolu 12  folklórnych skupín.

 V programe „Povrávalo sa“ vystúpilo 17 detských folklórnych súborov. Medzi nimi aj Prvosienka zo Žarnovice pod vedením harmonikárky Marty Staňovej, členky MO MS Žarnovica a súčasne umeleckej vedúcej SSk Prameň. Na folklórnom festivale vo Veľkej Lehote tak Žarnovica i žarnovický MO MS mali dôstojnú reprezentáciu.

Mgr. Anna Benčatová, predsedníčka MO MS Žarnovica

 

2022-06-10T11:49:03+00:0010 júna 2022 |Banskobystrický kraj|
X