Prednáška o štúrovcoch v Diagnostickom centre v Žiline bola výnimočná


//Prednáška o štúrovcoch v Diagnostickom centre v Žiline bola výnimočná

Dňa 2.11.2022 sme navštívili deti v Diagnostickom centre v Žiline, kde  lektorka pani Elena Schmutzová odprezentovala prednášku na tému Odkazu štúrovskej generácie. Letopočet 2022 vyhlásila Matica slovenská ako najstaršia kultúrna inštitúcia za Rok odkazu štúrovcov. Pri tejto príležitosti sa v priestoroch diagnostického centra uskutočnila prednáška o živote, tvorbe a odkazu Ľudovíta Štúra a ďalších predstaviteľov tejto doby. Ideovým zámerom bolo mládeži pripomenúť a priblížiť odkaz, demokratické hodnoty, životné osudy a tvorivé aktivity štúrovskej družiny a jej vedúcich činiteľov. Priblížiť deťom význam ich aktivít v procese národno – zjednocovacieho hnutia vo vrcholnej fáze slovenského národného obrodenia a participovanie na formovaní Slovákov ako moderného národa a jeho atribútov.

V diagnostickom centre v Žiline sú dočasne umiestnené deti s poruchami správania a mnohokrát s veľmi ťažkými životnými osudmi. Na počudovanie však znalosti, ktorými nás veľmi prekvapili boli dôkazom, že aj deti, ktorým nebolo dožičené správne výchovné a sociálne prostredie majú ochotu sa učiť, spoznávať históriu, životy prelomových dejateľov a diskusia, ktorá prebehla s lektorkou bola naozaj milým prekvapením, že deti ešte aj v dobe infoveku čítajú literatúru, ktorá je duchaplným odkazom a majú záujem o slovesné umenie, o národné dejiny a ich predstaviteľov. Veľký záujem bol o Národný kalendár na rok 2023, ktorý ako sa mnohí vyjadrili im pomôže pri štúdiu a získaní informácii o dobe, ktorá sa stala cestou k samostatnému slovenskému štátu.

Vypracovala : Kalanková Katarína, Ing. riaditeľka Domu Matice slovenskej v Žiline.

2022-11-10T10:50:59+00:0010 novembra 2022 |Žilinský kraj|
X