Prednášky MO MS Varín si vyslúžili veľké poďakovanie


//Prednášky MO MS Varín si vyslúžili veľké poďakovanie

V dome Matice slovenskej vo Varíne sa uskutočňujú od roku 2010 pravidelné exkurzie a prednášky pre deti základných a materských škôl z Varína a širokého okolia pod vedením podpredsedu MO Matice slovenskej Varín Ľubomíra Sečkára. Séria prednášok prináša deťom hravou formou bližšie priblíženie osobností a udalostí, ktoré zmenili slovenské dejiny. Sme radi, že učitelia majú záujem o exkurzie a prednášky pod vedením Ľubomíra Sečkára, ktorých cieľom je predovšetkým vytvárať podmienky na všestranné vzdelávanie, podporu kultúrnych a iných záujmov a záľub mládeže, rozvoj sociálnych kontaktov a zvyšovanie kultúry pre plnohodnotný spoločenský život. Taktiež vzbudenie národného povedomia u detí v rannom veku, a tak pripraviť pre Maticu slovenskú plnohodnotnú nástupnícku generáciu. Svedectvom úspechu a záujmu o prednášky je množstvo ďakovných listov od pedagógov a riaditeľov škôl za túto zmysluplnú, dobrovoľne organizovanú aktivitu.

Napísala : Ing. Katarína Kalanková, Ľubomír Sečkár, člen výboru MO MS Varín

 

2023-05-19T14:54:39+00:0019 mája 2023 |Žilinský kraj|
X