Prednes poézie a prózy štúrovských autorov


//Prednes poézie a prózy štúrovských autorov

V Zlatých Moravciach sa už po 5. krát recitovalo v prednese poézie a prózy štúrovských autorov

V Mestskej knižnici v Zlatých Moravciach sa v stredu 18. 10. 2023 už 5. krát recitovalo v prednese tvorby poézie a prózy štúrovského spisovateľa Janka Kráľa. Regionálna súťaž je posledné dva roky rozšírená o prednes aj iných štúrovských autorov, čo sa pozitívne zobrazilo na počte prihlásených súťažiacich.

Tohtoročnej súťaže sa  zúčastnilo 29 súťažiacich žiakov a študentov zo zlatomoraveckých základných a stredných škôl (Obchodná akadémia, SOŠ obchodu a služieb, Gymnázium Janka Kráľa  a Reedukačné centrum). Zapojili sa aj školy z okolia – ZŠ Žitavany, Topoľčianky, Obyce, Jedľové Kostoľany a Volkovce.

Súťažilo sa v 3 kategóriách: 1. kategória do 15 rokov (15 recitátorov), 2. kategória od 15 do 25 rokov (10 recitátorov), 3. kategória nad 25 rokov (4 recitátorky, ktoré nominovala Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska a Únia žien Slovenska).

Vyhlasovateľom a hlavným organizátorom podujatia je Miestny odbor Matice slovenskej v Zlatých Moravciach v spolupráci s Mestom Zlaté Moravce, Mestským strediskom kultúry a športu a Mestskou knižnicou.

Prednes všetkých súťažiacich hodnotila porota v zložení: predsedníčka poroty Veronika Bilicová – riaditeľka Domu MS v Nitre, členka poroty Simona Holubová – predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Zlatých Moravciach a Zuzana Molnárová – riaditeľka ZUŠ v Zlatých Moravciach.

Na záver súťaže ocenení súťažiaci získali diplomy, knihy a vecné ceny, ktoré venovali organizátor, spoluorganizátori a Dom Matice slovenskej v Nitre.

Predsedníčka poroty V. Bilicová v mene poroty a organizátorov krátkym odborným rozborom zhodnotila tohtoročnú súťaž. Napriek ťažkým témam pre súčasného mladého recitátora vyzdvihla práve výber diel, stotožnenie sa s nimi a pri niektorých aj aktualizáciu daného diela. Zvlášť vyzvala súťažiacich, aby vnímali umelecký prednes ako dlhodobý proces s prihliadnutím na niektoré jeho dôležité časti, ktoré majú pochopiť a viac sa na ne zamerať. Zablahoželala nielen víťazom, ale aj všetkým zúčastneným.

Aj tento rok môžeme ako pridanú hodnotu vyzdvihnúť práve účasť najstaršej kategórie. Tá je inšpiráciou a odborným prínosom pre mladších súťažiacich. Súťaž v prednese poézie a tvorby štúrovských autorov cez umelecký zážitok prirodzene buduje kladný vzťah k lokalite svojho rodiska či mesta, v ktorom žiaci žijú a tvoria. Zvlášť súťaž upriamuje pozornosť na časť života spojenú so Zlatými Moravcami a  životom jedného z najtalentovanejších štúrovských básnikov Janka Kráľa. Všetky zúčastnené školy si zo súťaže odniesli aj vzdelávací materiál k výstavnému projektu Matice slovenskej Odkaz štúrovskej generácie – Dvestoročnice generácie štúrovcov.

 Výsledky 5. ročníka regionálnej súťaže v prednese poézie a prózy štúrovských autorov:

1.kategória – do 15 rokov:

  1. miesto: Lívia Kobesová /Samo Chalupka: Bolo i bude/ZŠ – Pribinova/
  2. miesto: Michal Marčák /Ján Botto: Luciin stolček/ZŠ – Volkovce/
  3. miesto: Tamara Marciová /Janko Kráľ: Kvet/ZŠ – Jedľové Kostoľany/

2.kategória – od 15 do 25 rokov:

  1. miesto: Kristína Šútorová /Ján Botto: Smrť Jánošíkova/Gymnázium Janka Kráľa/
  2. miesto: Simona Havranová /Janko Kráľ: Kríž a čiapka/Obchodná akadémia/
  3. miesto: Adriana Božgaiová /Samo Chalupka: Likavský väzeň/Obchodná akadémia/

3. kategória – nad 25 rokov:

  1. miesto: Anna Kiššová /Ján Botto: Báj Turca/
  2. miesto: Darina Turčániová /Ján Botto: Margita a Besná/
  3. miesto: Elena Halamová /Janko Kráľ: Túženie/

Veronika Bilicová, Dom Matice slovenskej v Nitre

Fotografie zdroj: https://www.facebook.com/KniznicaZM

 

 

 

2023-10-23T14:03:46+00:0023 októbra 2023 |Nitriansky kraj|
X