Predseda MO MS Kálnica Ing. Borcovan jubiluje


//Predseda MO MS Kálnica Ing. Borcovan jubiluje

Horlivý matičiar, iniciátor zostavenia publikácie KÁLNICA pri príležitosti 600. výročia prvej písomnej zmienky o obci, ako aj vybudovanie Slovanského dvojkríža na Ostrom vrchu, včelárskeho náučného chodníka J. M. Hurbana, náučného chodníka Beckov – Kálnica. Taktiež podnietil vybudovanie pamätníka J. M. Hurbana, osadenie pamätnej tabule a zostavenie publikácie k 100. výročiu I. svetovej vojny, bol pri zakladaní speváckeho súboru „Šípkári“, vykonal bohatú publikačnú činnosť aj o činnosti MO MS v matičných a regionálnych novinách a časopisoch, vykonal ďalšie aktivity. Reč je o predsedovi MO MS Kálnica, ktorý v týchto dňoch jubiluje.

Ing. Miroslav Borcovan sa narodil 15. decembra 1945 v Mošovciach. Absolvoval Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre a zakotvil ako zootecnik na JRD v Kálnici. Neskôr pôsobil ako predseda MNV Kálnica, následne päť funkčných období zastával funkciu starostu obce Kálnica. Vo voľnom čase sa venuje najmä histórií a kultúre, folklóru, ľudovej hudbe a spevu, začlenil sa medzi skutočných vlastencov a významných matičiarov v rámci celého nášho krásneho Slovenska, za čo v uplynulých rokoch získal aj viacero ocenení a to okrem iných i zlatú medailu MS.

Predseda MS JUDr. Marián Gešper zablahoželal k 75. výročiu narodenia jubilantovi v mene Matice slovenskej, poďakoval mu za dlhoročnú činnosť pri napĺňaní jej programu, ako i zachovávanie tradícií a odkazu našich predkov. „Zvlášť si ceníme založenie a vysoko kvalitné vedenie Miestneho odboru MS v Kálnici. … Veľmi si vážime, že po vzore Juraja Fándlyho sa venujete prednáškam nielen z teoretického, ale aj z oblasti praktického života. Máme v úcte, že podobne ako Fándly vzdelávate ľud v hospodárstve i ovocinárstve. Uvedomujeme si, že v tejto oblasti nie je jednoduché zaujať mladú generáciu, no Vy ste takou osobnosťou, ktorá je v tom pozitívnym príkladom aj pre iných…“ V liste jubilantovi pokračuje: „Do ďalších rokov života Vám želám veľa zdravia, síl a úspechov, ako i mnoho publikovaných článkov v matičných Slovenských národných novinách a ďalších novinách. Zakončiac slovami Juraja Fándlyho: „Milí Slováci, chceťeľi mať v budúcich stoletách našého národu chváľitebné a pamatľivé méno, pre toto a pre slávu jeho ešče vás jednúc láskavé, srdečňe napomínám: Podľa možného spúsobu dopomáhajťe k tlačeňú našínskích kních.“ píše predseda Dr. M. Gešper.

Ku gratuláciám sa zaiste pripája aj jeho rodina, Ing. M. Borcovan je ženatý, má dve dcéry, syna, osem vnúčat a jedno pravnúča. Blahoželajú mu aj členovia „jeho“ matičného miestneho odboru a „jeho“ „Šípkári“. Pripájajú sa aj ostatní matičiari…

Viliam Komora

Miroslav Borcovan

2021-01-12T09:59:48+00:0022 decembra 2020 |Trenčiansky kraj|
X