Predseda MS na porade matičiarov z okresu Galanta a okolie


//Predseda MS na porade matičiarov z okresu Galanta a okolie

V utorok 29. júna 2021 bola v priestoroch Domu MS Galanta zvolaná inovatívna porada predsedov miestnych odborov MS pôsobiacich v územnej pôsobnosti Domu MS. Poradu zvolal poverený riaditeľ Domu MS Peter Schvantner. Porady sa zúčastnil aj predseda MS Marián Gešper a zástupca riaditeľa Členského ústredia MS Martin Hajník.

Základnou ideou stretnutia bolo predstaviť ďalšie smerovanie činnosti i vzájomnej spolupráce miestnych odborov a Domu MS v Galante na tomto jazykovo zmiešanom území v prospech rozvíjania regionálnej kultúrnej činnosti. Práve menej formálne stretnutie zástupcov matičných odborov s vedením MS umožnilo bezprostrednejšiu výmenu informácií i skúseností pre účely rozvíjania matičnej činnosti v tomto regióne. Predseda Marián Gešper informoval o aktuálnom matičnom dianí a vo vzťahu k činnosti Domov MS zdôraznil, že ich udržanie bolo vždy hlavnou prioritou matičného vedenia. „Aj keď sme nútení v dôsledku nespravodlivých finančných reštrikcií štátu šetriť na personálnom obsadení Domu MS v Galante, matičné pracovisko musí plnohodnotne fungovať aj naďalej a miestne odbory musia cítiť, že Dom MS je tu pre nich,“ zdôraznil predseda MS. Poverený riaditeľ Peter Schvantner je zároveň aj riaditeľom sekretariátu predsedu a správcu MS a obe funkcie vykonáva v rámci jedného pracovného úväzku. Z porady vyplynulo niekoľko podnetných nápadov a úloh, napr. zlepšenie propagácie matičných odborov prostredníctvom pravidelného zasielania článkov z podujatí a pozvánok, rozšírenie spolupráce so školami prostredníctvom memoránd o spolupráci podpísaných s matičným ústredím, čoho výsledkom budú systematické prednášky pre deti, scénky zo slovenských dejín pre žiakov a sprístupnenie matičných periodík pre učiteľov.

Prítomní predsedovia a zástupcovia miestnych odborov využili prítomnosť predsedu MS a opýtali sa ho ešte niekoľko ďalších otázok z činnosti a aktivít MS. Na záver všetci prítomní obdržali knižný dar v podobne najnovšieho výtlačku knihy „Rozprávky spod slovanskej lipy“ z produkcie Vydavateľstva MS, ako aj časopis Slovensko – Národné spektrum. Nový časopis Slovensko – Národné spektrum je orientovaný na čitateľa, ktorý hľadá nové poznatky prevažne z oblasti dejín Slovenska, ale aj literatúry, národopisu a ďalších spoločenských vied. Jeho súčasťou sú ako štúdie, tak aj popularizačné články a materiály s dôrazom na matičné a národné témy.

Foto: Martin Hajník
Text: Peter Schvantner

2021-07-27T13:34:04+00:0027 júla 2021 |Trnavský kraj|
X