Prekážkový krosový beh v Šuranoch


//Prekážkový krosový beh v Šuranoch

Dom Matice slovenskej Šurany v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej Šurany a Občianskym združením Hrádocká Venuša zorganizoval v sobotu 27. 7. 2019 prvý ročník prekážkového krosového behu TRÓJSKE BAHNO.

Podujatie dostalo svoj príznačný názov podľa lokality, popri ktorej viedol samotný beh. Slovenská Trója je archeologickým náleziskom európskeho významu. Práve v týchto miestach sa našla soška sediacej ženy –  známa ako Magna Mater alebo Hrádocká Venuša, na ktorú si isto mnohí z Vás spomínajú zo slovenskej dvojkoruny.

Trasa, ktorá bola pripravená pre bežcov, mala dĺžku cca 7,5 km a na trati bolo osadených 33 prekážok, ktoré museli účastníci behu zvládnuť. Okrem iných ich na trati čakali aj jamy s bahnom, jama s ostnatým drôtom, jama s futbalovou sieťou, balans na pňoch, nosenie     25- kilogramových vriec, brodenie sa riekou Nitra, šplhanie na lane a i. Na štart sa postavilo 56  registrovaných bežcov. Do cieľa sa úspešne a bez zranení dostali všetci, kde na nich čakalo ocenenie v podobe medaily vytvorenej špeciálne pre túto príležitosť. Autori Karol Németh a Vašek Valenta sa pri jej zhotovovaní nechali inšpirovať  už spomínanou soškou Hrádockej Venuše. Zahájenie behu sprevádzala zvučka od Tonyho Marka, ktorá taktiež bola  pripravená špeciálne pre toto podujatie. Hostí sprevádzal programom riaditeľ behu Vašek Valenta. Pre všetkých zúčastnených bolo pripravené aj malé pohostenie, o ktoré sa postarali členovia MO MS Šurany a dobrovoľníci.

Pre návštevníkov behu bol pripravený sprievodný program, pre dospelých, deti a mládež, ktorý však organizátori museli zrušiť kvôli dopoludňajšej nepriazni počasia. Napriek tomu však celý priebeh behu prebiehal v dobrej nálade a hlavne na blate.

Pri organizácií podujatia sa do pomoci zapojili aj dobrovoľní hasiči, Slovenský červený kríž, Zväz zdravotne ťažko postihnutých, dobrovoľníci z MO MS Šurany a z OZ Hrádocká Venuša. Veľkou pomocou boli aj sponzori, ktorí  podporili toto podujatie. Všetkým ľudom patrí veľká vďaka za pomocnú ruku, ktorú podali.

Organizátori boli s celkovým priebehom podujatia veľmi spokojní, milo ich prekvapila hojná účasť a pozitívne ohlasy. Už teraz sa tešia na ďalší, už pripravovaný ročník TRÓJSKEHO BAHNA.

Vašek Valenta

Fotografie: Branislav Jakab, Vlado Roško,
František Blaško, Blažej Guláš

2019-08-05T10:04:39+00:005 augusta 2019 |Nitriansky kraj|
X